Course code INN410

INN410 Industrieller rettigheter (PhD kurs)

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Joachim Scholderer
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokken. Emnet har undervisning i januarblokken.og vurdering i vårparallelen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Vellykket kommersialisering av FoU er livsnerven i en kunnskapsbasert økonomi. Industrielle rettigheter spiller en nøkkelrolle i dette, slik at innovatører kan beskytte den kommersielle verdien av deres FoU og forsvare den mot misbruk. Kurset vil bestå av fem deler:

 • Industrielle rettigheters rolle i innovasjonsprosessen (verdien av egen forskning, rollen av universitetet og TTO, risikokapital),
 • Introduksjon til industrielle rettigheter (patenter, varemerker, design, opphavsrett) og relevant nærliggende lovgivning (handelshemmeligheter),
 • Patentsystemet (patenterbarhetskrav, patenteringsprosessen, patentkrenkelse og rettssaker, vedlikehold, jurisdiksjoner og avgifter),
 • IP-analyseverktøy (EPOs og USPTOs søkeverktøy),
 • IP-ledelse og strategi (salgs- og lisensieringsstrategier, tilpassing av IP beskyttelsen til overordnet forretningsstrategi).

Et viktig mål for kurset er å oppmuntre deltakerne til å tenke på kommersialiseringspotensialet for egen forskning (eller et FoU-prosjekt de er tilknyttet). Prosjektoppgaven bør fortrinnsvis fokusere på potensielle resultater av deltakerens egen forskning, evaluere muligheter for IP-beskyttelse og utvikle en første IP-strategi.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Kjenne til funksjonene til ulike IP-rettigheter og kunne skille dem fra hverandre
 • Forstå kravene og prosessene som er involvert i patentering av en teknisk løsning
 • Vite hvordan IP skal forsvares mot misbruk
 • Kjenne til styrkene og svakhetene til ulike IP-strategier
 • Vite hvordan IP-søkeverktøy brukes for å identifisere kjente teknikker og alternative løsninger

Ferdigheter:

 • Kunne foreta en første patenterbarhetsvurdering av en teknisk løsning,
 • Kunne gjennomføre en grunnleggende vurdering av ulike IP-strategier og velge mellom dem

Generell kompetanse:

 • Generell evne til å se verdien av forskning fra et kommersielt perspektiv
 • Generell kompetanse til å arbeide i tverrfaglige team
 • Grunnleggende kompetanse i å forstå det kommersielle potensialet i forskningsresultater
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gjesteforelesninger av juridiske eksperter og innovatører, case studier, IP-analyseøvelser.
Læringsstøtte:
Veiledning av prosjektgrupper.
Pensum:
Pensum opplyses på kursets Canvas-side i begynnelsen av semesteret.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Prosjektoppgaven teller 100% av karakteren. 
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Undervisningstid:
30 timer forelesning, case studier og øvelser plus gruppeveiledning.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått