Course code INN355

INN355 Maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Joachim Scholderer
Medvirkende: Mike Riess
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2021H
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Digitalisering og prosessautomatisering er sentrale elementer i Industri 4.0. Maskinlæring spiller en fremtredende rolle i dette: som algoritmisk og statistisk "verktøykasse" for automatisering og datastyrt optimalisering av forretningsprosesser. Kurset har to mål. Første målet er å introdusere deltakere til maskinlæringsmetodikkene og datavitenskapsverktøyene som er sentrale i forretningsapplikasjoner:

 • Datavisualisering og rapportgenerering (dimensjonsreduksjon, visualiseringsteknikker, dashboard design),
 • Prediksjonsanalyse (regulariseringsteknikker, nærmeste naboer, beslutningstrær, ensemblemetoder som bagging og boosting),
 • Prosessanalyse (time-to-event modellering, avviksdeteksjon, prosess mining)
 • Modellvurdering og modellvalg (bias-varians avvegning, partisjonering og kryssvalidering, beslutningsteori, kostnadssensitiv læring).

Den største risiko i maskinlæringsprosjekter er en frakobling mellom datavitenskapens ordnede verden og den rotete virkeligheten av forretningsprosesser. Derfor er det andre målet å dyrke deltakernes evne til å håndtere maskinlæringsprosjekter i ekte forretningskontekster:

 • Kravbehandling (strategisk og operativ kontekst, samarbeid med prosjektinteressenter, framkalling og spesifikasjon av krav, livssyklusstyring),
 • Datahåndtering (virksomhetsarkitektur, databeskyttelse og informasjonssikkerhet, datahåndteringsplaner, datakvalitet, egenskapsuttrekking),
 • Modellimplementering (implementering, ytelsesbehandling, feilsøking, oppdatering).

Praktisk arbeid med virkelige case er en viktig del av kurset. Deltakerne vil jobbe i grupper på et semester-langt caseprosjekt, organisert i samarbeid med lokale og internasjonale bedrifter.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Forstå viktige maskinlæringsteknikker,
 • Vite hvordan du kan utnytte disse teknikkene for å automatisere beslutninger og optimalisere forretningsprosesser,
 • Vite hvordan du bygger modeller for klassifisering, prediksjon og avvikdeteksjon,
 • Kunne velge den beste modellen blant flere konkurrerende modeller.

Ferdigheter:

 • Kunne bruke plattformer som SAS Enterprise Miner og Celonis til å bygge modeller for klassifisering, prediksjon og avviksdeteksjon,
 • Kunne implementere maskinlæringsmodeller i typiske forretningsprosesser.

Generell kompetanse:

 • Kunne styre prosessautomatiseringsprosjekter i forretningskontekster,
 • Forstå behovet for å justere modellimplementering med datahåndtering og forretningsarkitektur,
 • Kunne arbeide i tverrfunksjonelle prosjektstrukturer,
 • Forstå og håndtere etiske og regulatoriske problemer i digitale forretningskontekster.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, workshops under veiledning, flipped-classroom-aktiviteter, oppgaver og selvstendig gruppearbeid relatert til caseprosjektet.
Pensum:

Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2008). The elements of statistical learning: Data mining, inference and prediction (2nd Ed.). Berlin: Springer. 

Tutz, G., & Schmid, M. (2016). Modeling discrete time-to-event data. Cham: Springer.

Van der Aalst, W. (2016). Process mining: Data science in action (2nd Ed.). Berlin: Springer.

I tillegg vil pensum inkludere et utvalg av journalartikler og casestudier. Verktøyorienterte deler av kurset vil bli støttet av online tutorials. Detaljer vil bli annonsert på Canvas i begynnelsen av semesteret.

Forutsatte forkunnskaper:
MATH100 Brukerkurs i matematikk eller ECN102 Innføring i matematikk for økonomer; STAT100 Statistikk; BUS350 Introduksjon til data analytics eller INF230 Datahåndtering og analyse; STAT200 Regresjon eller ECN201 Økonometri eller BUS326 Anvendt finansiell økonometri; INN350 Digitalisering og kontroll av forretningsprosesser
Anbefalte forkunnskaper:
INF120 Programmering og databehandling; MATH131 Lineær algebra eller ECN302 Matematikk for økonomer; BUS230 Operasjonsanalyse; BUS240 Vareproduksjon og logistikk eller IND210 Driftsledelse 
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Mappeeksamen, bestående av en prosjektoppgave utført i grupper på fire deltakere (vekt: 60%) og to individuelle en-times flervalgsprøver (vekt: 20% hver). Ingen kontinuasjonseksamen blir arrangert i dette faget.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
300 timer. Dette er et veldig arbeidsintensivt emne.
Opptakskrav:
Tredje studieår (på bachelor) eller høyere
Undervisningstid:
Fire forelesningstimer per uke (februar-mai). I tillegg intensivt casearbeid i prosjektgrupper.
Eksamensdetaljer: :