Course code INN353

INN353 Overvåking og kontroll av forretningsprosesser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Joachim Scholderer
Medvirkende: Daumantas Bloznelis
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har oppstart høsten 2022. Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen. 
Første gang: Studieår 2021-2022
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I dette kurset vil deltakerne lære klassiske og moderne teknikker for overvåking og kontroll av forretningsprosesser, og hvordan disse teknikkene kan brukes til automatisert avviksdeteksjon og avvikshåndtering.

 • Datadrevet modellering av forretningsprosesser, basert på hendelsesloggdata
 • Statistisk prosesskontroll
 • Kapabilitetsanalyse
 • Prediktiv prosessovervåking
 • Automatisering av avviksdeteksjon og avvikshåndtering
 • Implementering i bedriftens informasjonssystemer

Kurset tar en datadrevet tilnærming. Vi vil arbeide med hendelsesloggdata fra ERP-, CRM- og SCM-systemer. Avanserte prosessanalyseteknikker demonstreres i Python, R og SAS. Praktisk arbeid med virkelige case er en viktig del av kurset. 

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Forstå de teoretiske grunnlagene for klassiske og moderne prosessovervåkings- og kontrollteknikker

Ferdigheter

 • Kunne lage og bruke viktige typer kontrolldiagrammer
 • Kunne utføre kapabilitetsanalyser
 • Kunne bruke teknikkene til automatisert overvåking av forretningsprosesser
 • Kunne bruke teknikkene til automatisert avviksdeteksjon og avvikshåndtering

Generell kompetanse

 • Kunne arbeide i tverrfunksjonelle prosjektstrukturer
 • Kunne bidra konstruktivt i prosessautomatiseringsprosjekter 
Læringsaktiviteter:
Workshop-samlinger på campus, videoforelesninger, øvinger med data og programvare, selvstudium
Læringsstøtte:
Canvas, Microsoft Teams
Pensum:
 • Montgomery, D. C. (2019). Introduction to statistical quality control (8th Ed.). Hoboken, NJ: Wiley. 
 • Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler
Forutsatte forkunnskaper:
 • STAT100 Statistikk 
 • INN265 Analyse av forretningsprosesser
Anbefalte forkunnskaper:
 • INF120 Programmering og databehandling
 • BUS240 Vareproduksjon og logistikk eller IND210 Driftsledelse
Obligatorisk aktivitet:

Oppmøte til minst tre av de fire workshop-samlingene. 

Obligatorisk aktivitet er gyldig kun ett semester, dvs. dersom en student vil ta kurset på nytt, må obligatorisk aktivitet tas på nytt. Det stilles krav om at obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til vurdering.

Vurderingsordning:
Samlet vurdering, bestående av en midtveis-hjemmeeksamen i undervisningsperioden (vekt: 20%) og en 30-timers hjemmeeksamen i undervisningsperioden (vekt: 80%). Ingen kontinuasjonseksamen blir arrangert i dette faget. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet. 
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt studenter på business analytics (M-ØA) og business analytics (M-TDV). Studenter fra datavitenskap (M-DV og M-TDV), entreprenørskap og innovasjon (M-EI), industriell økonomi og teknologiledelse (M-IØ) og økonomi og administrasjon (M-ØA) som har bestått alle nødvendige og anbefalte forutsetningsemner for kurset.
Overlapp:
INN350 (5 stp) 
Undervisningstid:
 • Videoforelesninger: 15 timer 
 • Workshop-samlinger: 15 timer 
 • Øvinger med data og programvare: 15 timer 
 • Selvstudium/pensumlitteratur: 50 timer 
 • Hjemmeeksamen: 30 timer 
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer