Course code INN350

INN350 Digitalisering og kontroll av forretningsprosesser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Joachim Scholderer
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2021H
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Digitalisering er den sterkeste drivkraften i dagens forretningsverden: Forenkling, standardisering og automatisering av forretningsprosesser, ofte ledsaget av omstrukturering og nedbemanning av organisasjonen. Kurset skal gi deltakerne kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanser for å styre forretningsprosesser og lede digitale transformasjonsprosjekter. Kurset vil bestå av fem deler:

 • Prinsipper for vellykket digitalisering,
 • Analyse av forretningsprosesser og digitaliseringsmuligheter,
 • Planlegging og implementering av digitale transformasjonsprosjekter,
 • Risikovurdering og risikostyring i digitaliseringsprosjekter,
 • Digitalt lederskap.

Deltakerne vil bruke klassiske og moderne analytiske tilnærminger (statistisk prosesskontroll, simuleringsteknikker, process mining) og bli kjent med formelle prosessmodelleringsspråk (BPMN).

Praktisk arbeid med virkelige case er en viktig del av kurset. Deltakerne vil jobbe i grupper på et semester-langt caseprosjekt, organisert i samarbeid med store internasjonale bedrifter. 

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Forstå hvilke teknologiske og ledelsesevner kreves i moderne digitaliserte virksomheter,
 • Ha kunnskap om moderne rammeverk for prosessledelse,
 • Forstå de teoretiske grunnlagene for prosessanalyseteknikker som statistisk prosesskontroll og process mining,
 • Kjenn viktige suksessfaktorer for digitale transformasjonsprosjekter.

Ferdigheter:

 • Kunne analysere forretningsprosesser og identifisere potensialer for effektivisering og automatisering,
 • Vet hvordan du måler og benchmarker digitale evner og digitalt lederskap i en organisasjon,
 • Kunne planlegge, lede og implementere digitaliseringsprosjekter i etablerte bedrifter og nye forretninger,
 • Kunne analysere og håndtere risiko i digitale transformasjonsprosjekter.

Generell kompetanse:

 • Kunne planlegge, implementere, overvåke og evaluere prosjekter,
 • Forstå gjensidig avhengighet mellom sosiale og tekniske systemer i en organisasjon,
 • Kunne arbeide i tverrfunksjonelle prosjektstrukturer,
 • Forstå og håndtere etiske og regulatoriske problemer i digitale forretningskontekster.
Læringsaktiviteter:

Forelesninger, workshops under veiledning, flipped-classroom-aktiviteter, oppgaver og selvstendig gruppearbeid relatert til caseprosjektet.

Canvas

Pensum:

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). Fundamentals of business process management (2nd Ed.). Berlin: Springer.

Levinson, W. A. (2011). Statistical process control for real-world applications. Boca Raton, FL: CRC.

Valacich, J.S., & George, J.F. (2015). Modern systems analysis and design (8th Ed.). London: Pearson.

I tillegg vil pensum inkludere et utvalg av journalartikler og casestudier. Verktøyorienterte deler av kurset vil bli støttet av online tutorials. Detaljer vil bli annonsert på Canvas i begynnelsen av semesteret.

Forutsatte forkunnskaper:
MATH100 Brukerkurs i matematikk eller ECN102 Innføring i matematikk for økonomer; STAT100 Statistikk; BUS240 Vareproduksjon og logistikk eller IND210 Driftsledelse 
Anbefalte forkunnskaper:
INF120 Programmering og databehandling; BUS350 Introduksjon til data analytics eller INF230 Datahåndtering og analyse; BUS230 Operasjonsanalyse; IND230 Kvalitetsstyring; STAT200 Regresjon eller ECN201 Økonometri
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Mappeeksamen, bestående av en prosjektoppgave utført i grupper på fire deltakere (vekt: 60%) og to individuelle en-times flervalgsprøver (vekt: 20% hver). Ingen kontinuasjonseksamen blir arrangert i dette faget.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som er utenlandske. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
300 timer. Dette er et veldig arbeidsintensivt emne.
Opptakskrav:
Tredje studieår (på bachelor) eller høyere
Undervisningstid:
Fire forelesningstimer per uke (september-desember). I tillegg intensivt casearbeid i prosjektgrupper.
Eksamensdetaljer: :