Course code INN350

INN350 Digitalisering og digitale forretningsmodeller

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Joachim Scholderer
Medvirkende: Mike Riess
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Emnets innhold:

Digitalisering er den sterkeste kraft i nåtidens forretningsmiljø. Digitalisering har to ansikter: et synlig ansikt som "digital-fødte" forretningsmodeller som er så lean og agil at de kan forstyrre hele bransjer. Også et mindre synlig ansikt som digital transformasjon: strømlinjeforming, standardisering og automatisering av forretningsprosesser i eksisterende bedrifter, ofte ledsaget av omstrukturering og nedbemanning av organisasjonen. Kurset skal gi deltakerne kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanser for å utvikle digitale forretningsmodeller og styre digitale transformasjonsprosjekter. Kurset vil bestå av seks deler:

 • Prinsipper for vellykket digitalisering,
 • Digitale forretningsmodeller: plattformer, økosystemer og API-økonomien,
 • Analyse av forretningsprosesser og digitaliseringsmuligheter,
 • Planlegging og implementering av digitale transformasjonsprosjekter,
 • Risikovurdering og riskostyring i digitaliseringsprosjekter,
 • Digitalt lederskap.

Praktisk arbeid med virkelige case er en viktig del av kurset. Deltakerne vil jobbe i grupper på to casekonkurranser, organisert i samarbeid med store internasjonale bedrifter. 

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Forstå hvilke teknologiske og ledelsesevner kreves i moderne digitaliserte virksomheter,
 • Ha kunnskap om rammeverker for prosessledelse,
 • Kjenn byggeblokkene i digitale forretningsmodeller og deres gjensidig avhengighet,
 • Forstå strategiske fordele og ulemper ved plattform- og økosystemmodeller,
 • Kjenn viktige suksessfaktorer for digitale transformasjonsprosjekter.

Ferdigheter:

 • Vet hvordan du følger markedstrender og identifiserer endringer i kundenes behov som gir muligheter for digitale produkter eller tjenester,
 • Kunne bruke verktøykasse for digitale forretningsmodeller (LEANSTACK),
 • Vet hvordan du måler og benchmarker digitale evner og digitalt lederskap i en organisasjon,
 • Kunne planlegge, lede og implementere digitaliseringsprosjekter i etablerte bedrifter og nye forretninger,
 • Kunne analysere forretningsprosesser og identifisere potensialer for effektivisering og automatisering,
 • Kunne analysere og håndtere risiko i digitale transformasjonsprosjekter.

Generell kompetanse:

 • Kunne planlegge, implementere, overvåke og evaluere prosjekter,
 • Kunne vurdere bærekraftigheten av forskjellige digitale forretningsmodeller og gjøre rasjonelle valg mellom dem,
 • Forstå gjensidig avhengighet mellom sosiale og tekniske systemer i en organisasjon,
 • Kunne arbeide i tverrfunksjonelle prosjektstrukturer,
 • Forstå og håndtere etiske og regulatoriske problemer i digitale forretningskontekster.
Læringsaktiviteter:

Forelesninger, workshops under veiledning, flipped-classroom-aktiviteter, oppgaver og selvstendig gruppearbeid relatert til casekonkurransene.

Canvas

Pensum:

Jeston, J. & Nelis, J. (2008). Business process management (2nd Ed.). Amsterdam: Elsevier.

Maurya, A. (2012). Running lean (2nd Ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly.

Valacich, J.S., & George, J.F. (2015). Modern systems analysis and design (8th Ed.). London: Pearson.

I tillegg vil pensum inkludere et utvalg av journalartikler og casestudier. Verktøyorienterte deler av kurset vil bli støttet av online tutorials. Detaljer vil bli annonsert på Canvas i begynnelsen av semesteret.

Anbefalte forkunnskaper:
STAT100 Statistikk eller tilsvarende og ECN102 Innføring i matematikk for økonomer eller tilsvarende. 
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
To prosjektoppgaver (vekt: 50% hver), utført i grupper på fire deltakere, relatert til casekonkurransene. Ingen kontinuasjonseksamen blir arrangert i dette faget.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som er utenlandske. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
300 timer. Dette er et veldig arbeidsintensivt emne.
Opptakskrav:
Tredje studieår (på bachelor) eller høyere
Undervisningstid:
Tre forelesningstimer per uke (september-desember). I tillegg intensivt casearbeid i prosjektgrupper.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått