Course code INN350

INN350 Digitalisering og digitale forretningsmodeller

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Joachim Scholderer
Medvirkende: Mike Riess
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Digitalisering er den sterkeste kraft i nåtidens forretningsmiljø. Digitalisering har to ansikter: et synlig ansikt som "digital-fødte" forretningsmodeller som er så lean og agil at de kan forstyrre hele bransjer. Også et mindre synlig ansikt som digital transformasjon: strømlinjeforming, standardisering og automatisering av forretningsprosesser i eksisterende bedrifter, ofte ledsaget av omstrukturering og nedbemanning av organisasjonen. Kurset skal gi deltakerne kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanser for å utvikle digitale forretningsmodeller og styre digitale transformasjonsprosjekter. Kurset vil bestå av seks deler:

 • Prinsipper for vellykket digitalisering,
 • Digitale forretningsmodeller: plattformer, økosystemer og API-økonomien,
 • Analyse av forretningsprosesser og digitaliseringsmuligheter,
 • Planlegging og implementering av digitale transformasjonsprosjekter,
 • Risikovurdering og riskostyring i digitaliseringsprosjekter,
 • Digitalt lederskap.

Praktisk arbeid med virkelige case er en viktig del av kurset. Deltakerne vil jobbe i grupper på to casekonkurranser, organisert i samarbeid med store internasjonale bedrifter. 

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Forstå hvilke teknologiske og ledelsesevner kreves i moderne digitaliserte virksomheter,
 • Ha kunnskap om rammeverker for prosessledelse,
 • Kjenn byggeblokkene i digitale forretningsmodeller og deres gjensidig avhengighet,
 • Forstå strategiske fordele og ulemper ved plattform- og økosystemmodeller,
 • Kjenn viktige suksessfaktorer for digitale transformasjonsprosjekter.

Ferdigheter:

 • Vet hvordan du følger markedstrender og identifiserer endringer i kundenes behov som gir muligheter for digitale produkter eller tjenester,
 • Kunne bruke verktøykasse for digitale forretningsmodeller (LEANSTACK),
 • Vet hvordan du måler og benchmarker digitale evner og digitalt lederskap i en organisasjon,
 • Kunne planlegge, lede og implementere digitaliseringsprosjekter i etablerte bedrifter og nye forretninger,
 • Kunne analysere forretningsprosesser og identifisere potensialer for effektivisering og automatisering,
 • Kunne analysere og håndtere risiko i digitale transformasjonsprosjekter.

Generell kompetanse:

 • Kunne planlegge, implementere, overvåke og evaluere prosjekter,
 • Kunne vurdere bærekraftigheten av forskjellige digitale forretningsmodeller og gjøre rasjonelle valg mellom dem,
 • Forstå gjensidig avhengighet mellom sosiale og tekniske systemer i en organisasjon,
 • Kunne arbeide i tverrfunksjonelle prosjektstrukturer,
 • Forstå og håndtere etiske og regulatoriske problemer i digitale forretningskontekster.
Læringsaktiviteter:

Forelesninger, workshops under veiledning, flipped-classroom-aktiviteter, oppgaver og selvstendig gruppearbeid relatert til casekonkurransene.

Canvas

Pensum:

Jeston, J. & Nelis, J. (2008). Business process management (2nd Ed.). Amsterdam: Elsevier.

Maurya, A. (2012). Running lean (2nd Ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly.

Valacich, J.S., & George, J.F. (2015). Modern systems analysis and design (8th Ed.). London: Pearson.

I tillegg vil pensum inkludere et utvalg av journalartikler og casestudier. Verktøyorienterte deler av kurset vil bli støttet av online tutorials. Detaljer vil bli annonsert på Canvas i begynnelsen av semesteret.

Anbefalte forkunnskaper:
STAT100 Statistikk eller tilsvarende og ECN102 Innføring i matematikk for økonomer eller tilsvarende. 
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
To prosjektoppgaver (vekt: 50% hver), utført i grupper på fire deltakere, relatert til casekonkurransene. Ingen kontinuasjonseksamen blir arrangert i dette faget.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som er utenlandske. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
300 timer. Dette er et veldig arbeidsintensivt emne.
Opptakskrav:
Tredje studieår (på bachelor) eller høyere
Undervisningstid:
Tre forelesningstimer per uke (september-desember). I tillegg intensivt casearbeid i prosjektgrupper.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått