Course code INN350

INN350 Digitalisering og digitale forretningsmodeller

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Joachim Scholderer
Medvirkende: Nils Sanne
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Digitalisering er den sterkeste kraft i nutidens forretningsmiljø. Digitalisering har to ansikter: et synlig ansigt som "digital-fødte" forretningsmodeller som er så lean og agil at de kan forstyrre hele bransjer. Også et mindre synlig ansikt som digital transformasjon: strømlinering, standardisering og automatisering av forretningsprosesser i eksisterende bedrifter, ofte ledsaget av omstrukturering og nedbemanning av organisasjonen. Kurset skal gi deltakerne kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanser for å utvikle digitale forretningsmodeller og styre digitale transformasjonsprosjekter. Kurset vil bestå av seks deler:

 • Prinsipper for vellykket digitalisering,
 • Digitale forretningsmodeller: plattformer, økosystemer og API-økonomien,
 • Analyse av forretningsprosesser og digitaliseringsmuligheter,
 • Planlegging og implementering av digitale transformasjonsprosjekter,
 • Risikovurdering og riskostyring i digitaliseringsprosjekter,
 • Digitalt lederskap.

Praktisk arbeid med virkelige case er en viktig del av kurset. Deltakerne vil jobbe i grupper på tre casekonkurranser, organisert i samarbeid med store internasjonale bedrifter:

 • Casekonkurranse 1: en "digital-født" forretningsmodell,
 • Casekonkurranse 2: overgang til en digital plattform,
 • Casekonkurranse 3: styring av digitale turnaround-prosesser.
Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Forstå hvilke teknologiske og ledelsesevner kreves i moderne digitaliserte virksomheter,
 • Ha kunnskap om rammeverker for prosessledelse (Agil, Lean, Six Sigma),
 • Kjenn byggeblokkene i digitale forretningsmodeller og deres gjensidig avhengighet,
 • Forstå strategiske fordele og ulemper ved plattform- og økosystemmodeller,
 • Kjenn viktige suksessfaktorer for digitale transformasjonsprosjekter.

Ferdigheter:

 • Vet hvordan du følger markedstrender og identifiserer endringer i kundenes behov som gir muligheter for digitale produkter eller tjenester,
 • Kunne bruke verktøykasse for digitale forretningsmodeller (LEANSTACK),
 • Vet hvordan du måler og benchmarker digitale evner og digitalt lederskap i en organisasjon,
 • Kunne planlegge, lede og implementere digitaliseringsprosjekter i etablerte bedrifter og nye forretninger,
 • Kunne definere KPIer, konseptualisere rapporteringssystemer og bruke dem i operasjonell og strategisk styring av en digital virksomhet,
 • Kunne analysere forretningsprosesser og identifisere potensialer for effektivisering og automatisering,
 • Kunne analysere og håndtere risiko i digitale transformasjonsprosjekter.

Generell kompetanse:

 • Kunne planlegge, implementere, overvåke og evaluere prosjekter,
 • Kunne vurdere bærekraftigheten av forskjellige digitale forretningsmodeller og gjøre rasjonelle valg mellom dem,
 • Forstå gjensidig avhengighet mellom sosiale og tekniske systemer i en organisasjon,
 • Kunne arbeide i tverrfunksjonelle prosjektstrukturer,
 • Forstå og håndtere etiske og regulatoriske problemer i digitale forretningskontekster.
Læringsaktiviteter:

Forelesninger, workshops under veiledning, flipped-classroom-aktiviteter, oppgaver og selvstendig gruppearbeid relatert til casekonkurransene.

Canvas

Pensum:

Maurya, A. (2012). Running lean (2nd Ed.). Sebastopol, CA: O¿Reilly.

Valacich, J. S., & George, J. F. (2015). Modern systems analysis and design (8th Ed.). London: Pearson.

Westerman, G., Bonnet, D., & McAffee, A. (2014). Leading digital: Turning technology into business transformation. Boston, MA: Harvard Business School Publishing.

I tillegg vil pensum inkludere et utvalg av journalartikler og casestudier. Verktøyorienterte deler av kurset vil bli støttet av online tutorials. Detaljer vil bli annonsert på Canvas i begynnelsen av semesteret.

Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Tre prosjektoppgaver (vekt: 33% hver), utført i grupper på fire deltakere, relatert til casekonkurransene. Ingen kontinuasjonseksamen blir arrangert i dette faget.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:

Bachelor eller tilsvarende.

Dette emnet er forbeholdt studenter på 2-årig eller 5-årig masterprogrammer.

Undervisningstid:
Forelesninger: 36 timer. Case workshops og veiledning: 20 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått