Course code INN334

INN334 Sommerskole i utlandet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Elin Kubberød
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokken, augustblokken.

Blir dessverre ikke tilbudt i 2023

Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Utvikle entreprenørielle tenkemåter på tvers av kulturer - og bekjempe arbeidsledighet blant ungdom

Et opphold i utlandet gir studenter en unik og avgjørende læringskontekst. En internasjonal sommerskole i entreprenørskap og innovasjon gir deg som student en unik mulighet til å få tverrkulturell erfaring i entreprenørskap og innovasjon i et annet land.  Sommerskolen gir studentene førstehånds kjennskap til den sørafrikanske konteksten og reelle problemer som bidrar til arbeidsledighet blant ungdom (i Sør-Afrika er arbeidsledigheten blant ungdom på mer enn 50 %). Studentene blir eksponert for et miljø (en forsøksgård) ved University of Pretoria der nåværende og tidligere studenter gis mulighet til å utforme egne små virksomheter. Studentene ved sommerskolen samarbeider i tverrfaglige og tverrkulturelle team om å utvikle ideer til fremtidige nye virksomheter og måter å bekjempe ungdomsarbeidsledigheten på. Til hjelp i dette arbeidet blir de introdusert for småbedrifter, inkubatorer og gründere av ulike slag. Dette emnet tar utgangspunkt i tverrkulturell handlingsorientert læring innenfor området entreprenørskap og innovasjon. Formålet med emnet er å gi studenten relevant praktisk erfaring og muligheter til å anvende akademisk kunnskap i praksis.

Hovedpunkter og målsettinger: Gjennom kunnskaps- og handlingsbasert læring skal studentene ved sommerskolen bli i stand til å utøve entreprenørskap med sikte på å redusere ungdomsarbeidsledighet. De disruptive konsekvensene av den fjerde industrielle revolusjonen vi kunne gi økt arbeidsledighet blant ungdom, ikke bare regionalt, men også globalt. Målsettingen til sommerskolen er dermed ikke bare relevant for Sør-Afrika, men også utviklede land.

Læringsutbytte:

Studentene vil få kunnskap om og forståelse av

 • grunnleggende begreper innen entreprenørskap og hvordan disse kan anvendes til å identifisere og utvikle muligheter
 • kreativitet og designtenkning; hvordan man designer kreative strategier for å forfølge, utnytte og videreutvikle nye muligheter
 • de sosioøkonomiske utfordringene som gründere står overfor i det sørafrikanske forretningsmiljøet

Studentene vil bli i stand til

 • å reagere positivt og effektivt på problemer i ukjente kontekster
 • å bruke nye ideer, metoder og tenkemåter
 • å kommunisere med studenter fra ulike kulturer og å levere kreative løsninger på konkrete problemer
 • å arbeide i team av studenter med ulike ferdigheter og erfaringer
 • å praktisere handlingsbasert læring

Generell kompetanse:

 • Du vil få erfaring med tverrkulturell læring.
 • Du vil bli i stand til å arbeide med innovasjonsutfordringer som vertslandet står overfor.
 • Du vil få kompetanse til å absorbere og reflektere over praksisbasert tverrkulturell læring.
Læringsaktiviteter:

Uke 1:

 • Introduksjon av Sør-Afrika og University of Pretoria (sosioøkonomisk miljø, kultur, historie osv.)
 • Innføring i muligheter for ungdomsentreprenørskap
 • Besøk på forsøksgård og hos ulike inkubatorer i Gauteng
 • Foredrag med lokale gründere om suksesser og utfordringer
 • Presentasjon av industripartnere
 • Teambygging
 • Problemidentifikasjon og kreativitetsworkshop
 • Sosialt - tur på lørdag

Uke 2:

 • Bestemme seg for ideen og type virksomhet
 • Hvordan er markedet og konkurransen?
 • Utforming av prototyp, testing
 • Finansieringsideer
 • Lage en forretningsmodell
 • Markedsføring i den digitale tidsalder
 • Innsalg av forretningsmodell overfor et panel av eksperter
Læringsstøtte:
Canvas og lokal veiledning av studenten ved University of Pretoria.  
Pensum:
Pensum består av obligatorisk og selvvalgt litteratur. Den obligatoriske litteraturen kunngjøres på Canvas før studenten forlater Norge. Litteraturen vil bestå av relevant teori og metoder knyttet til entreprenøriell læring og metoder innen innovasjon og entreprenørskap i en tverrkulturell kontekst. Du skal selv finne frem til og velge relevant litteratur som kan belyse temaene du arbeider med. Den selvvalgte litteraturen (vitenskapelige artikler, bokkapitler osv.) føres opp i referanselisten i alfabetisk rekkefølge.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Studenten må være tatt opp på et masterprogram i økonomi og administrasjon, samfunnsøkonomi, entreprenørskap eller bioøkonomi.
Obligatorisk aktivitet:
 • Obligatorisk deltakelse i alle sommerskoleaktiviteter i 2 uker
 • Obligatorisk deltakelse ved alle besøk og sosiale aktiviteter
 • Logger fra refleksjon over praksis
Vurderingsordning:

Refleksjonsrapport. Refleksjonsrapporten teller 100 % av karakteren.

Den endelige akademiske leveransen er en refleksjonsrapport, som skal skrives individuelt på engelsk. Refleksjonsrapporten vurderes til bestått eller ikke bestått.

Sensor:
Ekspertpanel i Sør-Afrika og vurdering av den endelige refleksjonsrapporten (NMBU).
Merknader:
Emnet vil ikke bli tilbudt i 2021 pga. Korona-situasjonen. Emnet er er planlagt neste gang i juni 2022.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
For masterstudenter ved Handelshøyskolen ved NMBU og studenter fra HVL og Nord universitet.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kurset går over to uker med kursdel i juni/juli og vurdering i august. 
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått