Course code INN310

INN310 Industrielle rettigheter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Matthew Patrick James Lynch
Medvirkende: Nils Sanne, Elin Kubberød
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning og vurdering i januarblokken.
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2022V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnets innhold:

Immaterielle verdier utgjør en viktig del av en bedrifts samlede verdier. Gründerbedrifter karakteriseres ofte ved begrenset ressurstilgang, slik at strategisk forvaltning av IPR (immaterielle rettigheter) kan være kilde til å oppnå viktige forretningsmål og konkurransefortrinn. Kurset vil bestå av følgende moduler:

 • Introduksjon til immaterielle verdier og rettigheter
 • Introduksjon til beskyttelsesmekanismer for immaterielle verdier (patenter, varemerker, design, opphavsrett, domener) og relevant lovgivning (bedriftshemmeligheter)
 • Patentsystemet (patenterbarhetskrav, patenteringsprosessen, patentkrenkelse, vedlikehold og avgifter)
 • Forretningsavtaler og forhandlingsmuligheter: lisensavtaler, taushetserklæringer og partneravtaler
 • Strategisk bruk av IPR for oppstartsbedrifter
Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Kjenne til og differensiere ulike begreper innenfor immaterielle verdier
 • Forstå ulike beskyttelsesmekanismer og deres funksjon i innovasjon og unge selskaper
 • Kjenne til patenteringssystemet
 • Kjenne til hvordan IPR strategisk kan håndteres og benyttes internt og eksternt

Ferdigheter:

 • Kunne identifisere viktige immaterielle verdier knyttet til relevante case
 • Kunne vurdere og anbefale hensiktsmessig IPR håndtering og beskyttelse på relevante case
 • Kunne gjennomføre en vurdering av ulike IP-strategier og deres konsekvenser
 • Kunne utforme en IP-strategi for en oppstartsbedrift

Generell kompetanse:

 • Generell kompetanse til å arbeide i tverrfaglige grupper
 • Generell kompetanse i strategisk tenkning
 • Generelle kommunikasjonsferdigheter
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gjesteforelesninger av juridiske eksperter og innovatører,øvelser og caseoppgaver samt arbeid med prosjektoppgave knyttet til IP strategi. Kurset er basert på at studentene er aktivt med i diskusjoner.
Læringsstøtte:
Canvas, veiledning av prosjektgrupper.
Pensum:
Pensum opplyses på kursets Canvas-side i begynnelsen av semesteret.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Caseoppgaver og øvelser  
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave i januarblokk (vekt: 100%).
Sensor:
Intern sensor gjennomfører vurderingen.
Merknader:
Emnet blir undervist på norsk.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
-
Undervisningstid:
Arbeidet med emnet vil foregå i form av forelesninger, øvinger og arbeid med prosjektoppgave. Det forventes at studentene møter godt forberedt til timene og leser pensum og litteratur etter hvert som kurset skrider fremover. Kursets forelesere vil legge opp aktiv deltakelse, spørsmål og diskusjoner.
Eksamensdetaljer: Prosjektoppgave: Bestått/ Ikke bestått