Course code INN310

INN310 Industrielle rettigheter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Siw Fosstenløkken
Medvirkende: Vegard Arnhoff, Ivar Wergeland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Begrensning antall plasser:
Maksimum 40 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-EI.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Hva er hensikten med IR? Innføring i forståelsen av hva en oppfinnelse er (nyhet, originalitet og anvendelighet). Innføring i patentsøknadsprosessen. Design og varemerketeori hvordan søke, hvor søke, når søke, varighet og kostnader. Varighet. Copyright generell innføring. Geografiske rettigheter fokus på matvarer samt kort om TRIPs avtalen. Forretningsavtaler: lisensavtaler, taushetserklæringer og partneravtaler. Kommersialisering av IR.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene kunnskap slik at de skal kunne lese, analysere og aktivt håndtere industrielle rettigheter - IR. Studentene skal kunne gjøre rede for grunnleggende teori innenfor temaene varemerke, design, patent og forretningsavtaler (men også copyright og geografiske rettigheter). Kunnskapene må kunne demonstreres som essensielle faktorer ved utvikling og salg av nye produkter og tjenester.
Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på at studentene er aktivt med i forelesninger, ved utføring av hjemmeoppgaver og ved gjennomføring av et case med medvirkning av instruktører.
Læringsstøtte:
- Lærerne er tilgjengelig for veiledning underveis i kurset
Pensum:
Oppgis ved emnets oppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må minst ha tatt en bachelorgrad eller tilsvarende før de tar dette kurset.
Obligatorisk aktivitet:
Caseinnlevering, presentasjon av case og oppmøte på forelesninger. Obligatorisk oppmøte på forelesningene, det forutsettes oppmøte på minst 90% av forelesninger og øvingstimer for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, øvingsoppgavene må være godkjent før eksamen kan gjennomføres. 
Sensor:
Sensor vil godkjenne kursopplegg og eksamensoppgave (tilsynssensor)
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Bachelorgrad eller tilsvarende
Overlapp:
-
Undervisningstid:
30 forelesningstimer, 10 øvingstimer, individuelle veiledningstimer. Emnet gis som et intensivkurs i januarblokka. Undervisningen foregår i to blokker med opphold mellom. I pausen mellom de to blokkene forutsettes det at studentene arbeider med stoffet og med oppgaver.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått