Course code INN265

INN265 Analyse av forretningsprosesser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Joachim Scholderer
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2021-2022
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

En organisasjon kan defineres som et system av forretningsprosesser. I dette kurset vil deltakerne lære å beskrive forretningsprosesser, analysere prosessenes effektivitet, og hvordan prosessene kan forbedres, standardiseres og automatiseres.

Kurset tar en datadrevet tilnærming. Vi vil arbeide med hendelsesloggdata fra ERP-, CRM- og SCM-systemer:

  • Introduksjon til prosessledelse
  • Modellering av forretningsprosesser i BPMN: Oppgaver/aktiviteter, hendelser, ressurser, objekter og tidsstempler
  • Datastrukturer: Hendelsesloggdata og XES-standarden
  • Process mining: Analyse av hendelsesloggdata i Celonis, Python (pm4py) og R (bupaR)
  • Prossessinnovasjon
  • Prosessstandardisering og prosessautomatisering

Praktisk arbeid med virkelige case er en viktig del av kurset. 

Læringsutbytte:

Kunnskaper

  • Ha kunnskap om moderne rammeverk for prosessledelse
  • Forstå de teoretiske grunnlagene for viktige prosessanalyseteknikker

Ferdigheter

  • Kunne modellere forretningsprosesser
  • Kunne analysere forretningsprosesser
  • Kunne identifisere potensialer for prosessforbedring, standardisering og automatisering

Generell kompetanse

  • Kunne arbeide tverrfunksjonelt med bedriftsøkonomi og informasjonssystemer
  • Kunne bidra konstruktivt i effektiviserings- og digitaliseringsprosjekter 
Læringsaktiviteter:
Workshop-samlinger på campus, videoforelesninger, øvinger med data og programvare, selvstudium
Læringsstøtte:
Canvas, Microsoft Teams
Pensum:
  • Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). Fundamentals of business process management (2nd Ed.). Berlin: Springer.
  • Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler
Forutsatte forkunnskaper:
  • MATH100 Brukerkurs i matematikk
  • STAT100 Statistikk eller DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering
Anbefalte forkunnskaper:
  • INF120 Programmering og databehandling
  • BUS240 Vareproduksjon og logistikk eller IND210 Driftsledelse
Obligatorisk aktivitet:

Oppmøte til minst tre av de fire workshop-samlingene. 

Obligatorisk aktivitet er gyldig kun ett semester, dvs. dersom en student vil ta kurset på nytt, må obligatorisk aktivitet tas på nytt. Det stilles krav om at obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til vurdering.

Vurderingsordning:
Samlet vurdering, bestående av en midtveis-hjemmeeksamen i undervisningsperioden (vekt: 20%) og en 30-timers hjemmeeksamen i undervisningsperioden (vekt: 80%). Ingen kontinuasjonseksamen blir arrangert i dette emne.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet. 
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
  • INN350 (5 stp)
  • VU-INN260F (3 stp) 
Undervisningstid:
  • Videoforelesninger: 15 timer
  • Workshop-samlinger: 15 timer
  • Øvinger med data og programvare: 15 timer
  • Selvstudium/pensumlitteratur: 50 timer
  • Hjemmeeksamen: 30 timer
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer