Course code INN265

INN265 Analyse av forretningsprosesser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Joachim Scholderer
Medvirkende: Hendrik Winzer
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2021-2022
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

En organisasjon kan defineres som et system av forretningsprosesser. I dette kurset vil deltakerne lære å beskrive forretningsprosesser, analysere prosessenes effektivitet, og hvordan prosessene kan forbedres, standardiseres og automatiseres.

Kurset tar en datadrevet tilnærming. Vi vil arbeide med hendelsesloggdata fra ERP-, CRM- og SCM-systemer.

 • Introduksjon til prosessledelse
 • Modellering av forretningsprosesser i BPMN: Oppgaver/aktiviteter, hendelser, ressurser, objekter og tidsstempler
 • Datastrukturer: Hendelsesloggdata og XES-standarden
 • Process mining: Analyse av hendelsesloggdata i Celonis, Python (pm4py) og R (bupaR)
 • Strukturbaserte KPIer: Varianter og deres fordeling
 • Tidsbaserte KPIer: Ventetid, behandlingstid, gjennomstrømningstid
 • Ressursbaserte KPIer: Involvering, spesialisering, utnyttelsesgrad
 • Prossessforbedring
 • Prosessstandardisering
 • Prosessautomatisering

Praktisk arbeid med virkelige case er en viktig del av kurset. Deltakerne vil jobbe i grupper på et semesterlangt prosjektoppgave.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Ha kunnskap om moderne rammeverk for prosessledelse
 • Forstå de teoretiske grunnlagene for viktige prosessanalyseteknikker

Ferdigheter

 • Kunne modellere forretningsprosesser
 • Kunne analysere forretningsprosesser
 • Kunne identifisere potensialer for prosessforbedring, standardisering og automatisering

Generell kompetanse

 • Kunne arbeide tverrfunksjonelt med bedriftsøkonomi og informasjonssystemer
 • Kunne bidra konstruktivt i effektiviserings- og digitaliseringsprosjekter 
Læringsaktiviteter:
Videoforelesninger, øvinger med data og programvare, case-workshops under veiledning, selvstendig gruppearbeid relatert til prosjektoppgaven
Læringsstøtte:
Canvas, Microsoft Teams
Pensum:
 • Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). Fundamentals of business process management (2nd Ed.). Berlin: Springer.
 • Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler
Forutsatte forkunnskaper:
 • MATH100 Brukerkurs i matematikk
 • STAT100 Statistikk eller DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering
Anbefalte forkunnskaper:
 • INF120 Programmering og databehandling
 • BUS240 Vareproduksjon og logistikk eller IND210 Driftsledelse
Vurderingsordning:
Mappevurdering, basert på en individuell midtveis-hjemmeeksamen (vekt: 50%) og en prosjektoppgave, utført i grupper på fire deltakere (vekt: 50%). Ingen kontinuasjonseksamen blir arrangert i dette faget.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
 • INN350 (5 stp)
 • VU-INN260F (2 stp) 
Undervisningstid:
 • Videoforelesninger og case-workshops: 20 timer
 • Øvinger med data og programvare: 5 timer
 • Prosjektoppgave: 50 timer
 • Selvstudium/pensumlitteratur: 50 timer
Eksamensdetaljer: :