Course code INN265

INN265 Analyse av forretningsprosesser

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Joachim Scholderer
Medvirkende: Hendrik Winzer
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2021-2022
Emnets innhold:

En organisasjon kan defineres som et system av forretningsprosesser. I dette kurset vil deltakerne lære å beskrive forretningsprosesser, analysere prosessenes effektivitet, og hvordan prosessene kan forbedres, standardiseres og automatiseres.

Kurset tar en datadrevet tilnærming. Vi vil arbeide med hendelsesloggdata fra ERP-, CRM- og SCM-systemer.

 • Introduksjon til prosessledelse
 • Modellering av forretningsprosesser i BPMN: Oppgaver/aktiviteter, hendelser, ressurser, objekter og tidsstempler
 • Datastrukturer: Hendelsesloggdata og XES-standarden
 • Process mining: Analyse av hendelsesloggdata i Celonis, Python (pm4py) og R (bupaR)
 • Strukturbaserte KPIer: Varianter og deres fordeling
 • Tidsbaserte KPIer: Ventetid, behandlingstid, gjennomstrømningstid
 • Ressursbaserte KPIer: Involvering, spesialisering, utnyttelsesgrad
 • Prossessforbedring
 • Prosessstandardisering
 • Prosessautomatisering

Praktisk arbeid med virkelige case er en viktig del av kurset. Deltakerne vil jobbe i grupper på et semesterlangt prosjektoppgave.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Ha kunnskap om moderne rammeverk for prosessledelse
 • Forstå de teoretiske grunnlagene for viktige prosessanalyseteknikker

Ferdigheter

 • Kunne modellere forretningsprosesser
 • Kunne analysere forretningsprosesser
 • Kunne identifisere potensialer for prosessforbedring, standardisering og automatisering

Generell kompetanse

 • Kunne arbeide tverrfunksjonelt med bedriftsøkonomi og informasjonssystemer
 • Kunne bidra konstruktivt i effektiviserings- og digitaliseringsprosjekter 
Læringsaktiviteter:
Videoforelesninger, øvinger med data og programvare, case-workshops under veiledning, selvstendig gruppearbeid relatert til prosjektoppgaven
Læringsstøtte:
Canvas, Microsoft Teams
Pensum:
 • Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). Fundamentals of business process management (2nd Ed.). Berlin: Springer.
 • Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler
Forutsatte forkunnskaper:
 • MATH100 Brukerkurs i matematikk
 • STAT100 Statistikk eller DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering
Anbefalte forkunnskaper:
 • INF120 Programmering og databehandling
 • BUS240 Vareproduksjon og logistikk eller IND210 Driftsledelse
Vurderingsordning:
Mappevurdering, basert på en individuell midtveis-hjemmeeksamen (vekt: 50%) og en prosjektoppgave, utført i grupper på fire deltakere (vekt: 50%). Ingen kontinuasjonseksamen blir arrangert i dette faget.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
 • INN350 (5 stp)
 • VU-INN260F (2 stp) 
Undervisningstid:
 • Videoforelesninger og case-workshops: 20 timer
 • Øvinger med data og programvare: 5 timer
 • Prosjektoppgave: 50 timer
 • Selvstudium/pensumlitteratur: 50 timer
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: A - E / Ikke bestått