Course code INN210

Emneansvarlige: Elin Kubberød
Medvirkende: Nils Sanne
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 30 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Studenter på masterstudiet i Entreprenørskap og innovasjon har fortrinnsrett til emnet .
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Introduksjon til nyskaping, definisjoner Hva er innovasjon Hvorfor er innovasjon viktig, Innovasjonsprosessen, Innovasjonsledelse, Kreativitet og innovative team, Kilder til innovasjon, Innovasjonsnettverk, Beslutningsprosesser under usikkerhet.
Læringsutbytte:
Kurset skal gi studentene grunnleggende innsikt i og forståelse for hva innovasjon (nyskaping) er og hvilken betydning innovasjon har for verdiskaping i næringsliv og nasjoner. Studentene skal kunne skille mellom innovasjon og oppfinnelse (invensjon) . Gjennom kurset skal de opparbeide seg en innsikt i innovasjonstyper, ulike innovasjonsteorier og forholdet mellom innovasjon og teknologisk utvikling. Studentene skal også få innsikt i innovasjonsprosesser, kreativitet i innovasjon, innovasjonsstrategi, kilder til innovasjon, betydningen av nettverk, beslutninger under usikre betingelser, innføring i forretningsplan og evaluering av innovasjonsprosjekter og viktigheten av kunnskap og læring for nyskapingsprosesser. I tillegg skal studentene få innsikt i og konkret erfaringsbasert læring i hvordan utvikle ideer, vurdere og teste dem i tidlig innovasjonsfase
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Tilegnelsen av lærestoffet vil skje gjennom egenaktivitet. øvelse, presentasjon og aktivitet i grupper.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Joe Tidd and John Bessant: Managing Innovation. 5th Edition. Wiley Tilleggslitteratur blir oppgitt ved emnestart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
To innleveringsoppgaver.
Vurderingsordning:
Øvingsoppgavene teller 15% hver. Muntlig eksamen teller 70%. De tre delene veies sammen til en karakter.
Sensor:
Ekstern sensor vil følge den langsgående vurderingen kontinuerlig gjennom semesteret i tillegg til den endelige sensuren.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Arbeidet med emnet vil foregå i form av forelesninger, øvinger underveis og arbeid med innleveringsoppgaver. Det forventes at studentene møter godt foreberedt til timene hver dag og leser pensum og litteratur etter hvert som kurset skrider fremover. Kursets forelesere vil legge opp til aktiv deltakelse, spørsmål og diskusjoner
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått