Course code INF221

INF221 Informatikk for datavitere

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Fadi al Machot
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning og eksamen i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir kunnskap om de matematiske grunnlag for analyse av algoritmer, om sentrale algoritmer og datastrukturer, om metoder for å analysere ytelsen av algoritmer, om hvordan å bevise at algoritmer og datastrukturer er korrekte, samt om grunnleggene problemløsningsstrategier. Emnet gir videre en innføring i anvendelse av disse tema innen datavitenskap, f eks reinforcement learning, valgtrær og software engineering.
Læringsutbytte:
Etter at du har gjennomført emnet kan du analysere ytelse og riktighet av algoritmer og datastrukturer og vurdere egnethet av datastrukturer til forskjellige formål, samt kjenne til sentrale problemløsningsstrategier. Du kan også anvende teknikkene innenfor datavitenskap.
Læringsaktiviteter:
Stoffet i emner presenteres og drøftes i forelesninger. I øvingstimene gjennomfører du analyser under veiledning. I en semesteroppgave gjennomfører og rapporterer du en analyse på egen hånd.
Læringsstøtte:
Veiledning under øvingstimer.
Pensum:
Vil bli kunngjort før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:

INF120 eller tilsvarende programmeringskompetanse, fortrinnsvis i Python.

MATH111 eller tilsvarende kalkulus.

Anbefalte forkunnskaper:
INF200
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent obligatoriske oppgaver. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
Vurderingsordning:
Samlet vurdering: Kviss i forelesningene (10%) og 3 timers skriftlig avsluttende eksamen (90%). A-F.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner oppgavestillingen for kvisser og avsluttende eksamen inkludert sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
250 timer: Forelesninger 13x4 timer = 52 timer, øvinger med veiledning 13x2 timer = 26 timer, arbeid med obligatorisk aktivitet 100 timer, selvstudium 72 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 stp med INF220 undervist før 2010.
Undervisningstid:
52 timer forelesning, 26 timer øving
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer