Course code INF221

INF221 Informatikk for datavitere

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Hans Ekkehard Plesser
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning og eksamen i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir kunnskap om sentrale algoritmer og datastrukturer, metoder for å analysere ytelse og bevise korrekthet av disse samt om sentrale problemløsningsstrategier, og utvikler ferdigheter til å anvende og vurdere disse. Emnet gir dessuten en innføring i parallelle problemløsningsstrategier, moderne systemarkitektur og grunnleggende konsepter innen datasikkerhet.
Læringsutbytte:
Etter at du har gjennomført emnet kan du analysere ytelse og riktighet av algoritmer og datastrukturer og vurdere egnethet av datastrukturer til forskjellige formål, samt kjenne til sentrale problemløsningsstrategier. Du vil kjenne til vesentlige tilnærminger til parallell problemløsning, grunntrekk i moderne systemarkitektur og konsepter innen datasikkerhet.
Læringsaktiviteter:
Stoffet i emner presenteres og drøftes i forelesninger. I øvingstimene gjennomfører du eksperimenter og analyser under veiledning. I en semesteroppgave gjennomfører og rapporterer du en analyse på egen hånd.
Læringsstøtte:
Veiledning under øvingstimer.
Pensum:
Vil bli kunngjort før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
INF120 eller INF121 eller tilsvarende programmeringskompetanse, fortrinnsvis i Python.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent semesteroppgave.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen på 3 timer. A-F.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
300 timer: Forelesninger 13x4 timer = 52 timer, øvinger med veiledning 13x2 timer = 26 timer, arbeid med semesteroppgave 96 timer, selvstudium 126 timer¿
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 stp med INF220 undervist før 2010.
Undervisningstid:
52 timer forelesning, 26 timer øving
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått