Course code INF200

INF200 Videregående programmering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Hans Ekkehard Plesser
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
64
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning i høstparallellen og undervisning og vurdering i januarblokken.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:           </p><list listType="numbered"><listItem>studenter på Master i Data Science</listItem><listItem>studenter som har emnet som obligatorisk i sine studieplaner</listItem><listItem>studenter opptatt på et av RealTeks øvrige studieprogrammer</listItem><listItem>andre studenter</listItem></list><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta opp alle studenter, vil studentene i gis adgang etter gruppenes prioritet og deretter etter studieprogression.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
 • Programmeringsverktøy: Utviklingsomgivelse, versjonskontroll
 • Repetisjon av grunnleggende programmering i Python
 • Objektorientert programmering i Python
 • Vitenskapelig databehandling i Python
 • Testbasert programmering og testrammeverk, dokumentasjonsverktøy
 • Feilsøking
 • Ytelsesmåling og effektivisering
 • Brukergrensesnitt
 • Programmeringsprosjekt
Læringsutbytte:

Etter gjennomført emne kan du:

 • utvikle programmer basert på prosedural og objektorientert programmering
 • lese og forstå programmer på tilsvarende kompleksitetsnivå
 • analysere problemstillinger og implementere algoritmer til deres løsning
 • benytte funksjonalitet levert av standardbiblioteker
 • lokalisere feil i programmer
 • optimere programytelse
 • benytte programmeringsverktøy som debugger, profiler, testrammeverk, dokumentasjonsverktøy og versjonshåndtering.

Du kan vurdere hensiktsmessighet av komplekse programmer og kan kvalitetssikre disse og vil ha utviklet innsyn i programmererens ansvar for korrekt og pålitelig funksjon av egne programmer, kvalitetssikring, og dokumentasjon.

Læringsaktiviteter:

I høstparallellen får du kunnskap om mer avanserte programmeringsteknikker gjennom forelesninger og utvikler dine ferdigheter i øvinger på datasal, der du arbeidere med kortere programmeringsoppgaver. Gjensidig kodegjennomgang ved hjelp av moderne samarbeidsverktøy er en viktig del av læringen. Din aktive deltakelse er sentralt for vellykket læring i emnet. 

Selvstudium: For å oppnå gode programmeringsferdigheter må deltakerne aktivt innøve de programmeringskonsepter og teknikker som behandles i emnet, dvs du som student i INF200 må skrive og forbedre mindre programmer på egen hånd gjennom hele høstparallelen.

Prosjektoppgave i januarblokk: I januarblokk gjennomfører du en prosjektoppgave sammen med en annen student. Gjennom prosjektoppgaven lærer du å gjennomføre et større programmeringsprosjekt. Prosjektet vil dekke de fleste teknikkene dekket av emnet, og teknikkene innøves ytterlige ved å ta dem i bruk i prosjektet.

Emnet er et heltidsemne i januarblokk og krever tilstedeværelse på heltid i hele januarblokk.

Læringsstøtte:
Online diskusjonsforum, orakeltjeneste i datasal, veiledning underprosjektarbeid.
Pensum:
Vil bli kunngjort før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
INF120 eller INF121 eller tilsvarende programmeringskompetanse: Du kan selvstendig løse øvingsoppgaver fra f eks Langtangen, A Primer on Scientific Programming with Python, kap 1-6, 8. Har du programmeringskompetanse i andre programmeringsspråk, må du påregne ekstraarbeid for å komme deg inn i Python.
Obligatorisk aktivitet:
Du må få godkjent obligatoriske programmeringsoppgaver i høstparallelen for å kunne begynne med prosjektoppgaven i januarblokk. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
Vurderingsordning:

Langsgående vurdering av prosjektoppgaven. A-F.

Vurderingen består av to deler:

 • Presentasjon av oppgaven med diskusjon (0-30 poeng). 
 • Innlevert kildekode med dokumentasjon (0-70 poeng).

Dersom to studenter samarbeider om prosjektet, gis en felles vurdering for del 2, mens det kan gis en individuell vurdering for del 1. Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av oppnådd poengsum.

Presentasjon og diskusjon kan finne sted noen dager inn i vårparallellen.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner oppgavestillingen for prosjektoppgave, samt sensorveiledning. Sensor deltar i vurdering av studentene under de individuelle presentasjonene og endelig karaktersetting.
Merknader:

Emnet består av opplæring i videregående programmering i høstparallellen og en prosjektoppgave i januarblokk. Deltakerne i emnet må være tilstede på heltid i januarblokk.

Grunnet intensivt prosjektarbeid i januarblokk er dette emnet ikke egnet for studenter som skal skrive 30 stp masteroppgave med frist 15. mai samme år.

Normert arbeidsmengde:
Høstparallell 150t = 26t forelesninger + 26t datalab + 98t egenarbeid med lærebok og programmeringsoppgaverJanuarblokk 150t = 15t kollokvie + 120t prosjektoppgave + 15t forberedelse av avsluttende presentasjon
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
 • Høstparallel: 26t forelesning, 26t datalab
 • Januarblokk: 84t: 14 arbeidsdager med minimum 6 timer prosjektarbeid
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått