Course code INF130

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
FYS235 Elektronikk NO 5
JUS110 Innføring i eiendomsjus NO 5
JUS102 Forretningsjus I NO 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
HFA304-B Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 5
HFX306 Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe NO 5
HFX256 Småfe: avl, ernæring og etologi EN, NO 5
HFX208 Birøkt NO 5
HFX205 Beiteøkologi og beitebruk NO 5
HFX204 Reindrift NO 5
HFX133 Utfordringer for framtidas matproduksjon NO 5
HFX131 Introduksjon til norsk husdyr- og akvakulturprodukjson NO 5
HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon EN 5
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter EN 5
HFE306 Påbygning fôrteknologi EN 5
HFA303 Biologiske konsekvenser av husdyravl EN, NO 5
HFX400 Ph.d. emne i Ernæringsfysiologi EN 5
HET212 Dyrenes termoregulering og ventilasjon i husdyrrom NO 5
HET203 Dyrevelferd NO 5
HET201 Husdyretologi NO 5
GMPE340 Kalmanfilter og sensorintegrasjon EN, NO 5
GMLM102 Grunnleggende landmåling NO 5
GMGM200 Geomatikk og samfunn NO 5
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag NO 5
GMGD230 Marin geodesi NO 5
GMFO310 Nærfotogrammetri NO 5
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
HFX307 Utslipp og mikrobiota: en vei til bærekraftig dyreproduksjon EN 5
HFX407 Utslipp og mikrobiota: en vei til bærekraftig dyreproduksjon EN 5
JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem NO 5
INN334 Sommerskole i utlandet EN 5
JORD231 Gjødslingsplanlegging NO 5
JORD213 Kjemiske og fysiske jordanalyser EN, NO 5
JORD212 Jordanalyse NO 5
JORD160 Introduksjon om jord NO 5
JORD100 Jordlære NO 5
INN371 Bærekraftig entreprenørskap NO 5
INN358 Maskinlæring med diskrete hendelsesstrømdata EN 5
INN353 Overvåking og kontroll av forretningsprosesser EN 5
INN352 Utvikling og implementering av informasjonssystemer EN 5
INN351 Virksomhetsarkitektur for digitalisering EN 5
INN301 Nyskaping NO 5
IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt NO 5
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr NO 5
INN271 Bærekraftig entreprenørskap NO 5
GEO221 Hydrogeologi - feltkurs EN, NO 5
GEO250 Jord og geologi i landskapet NO 5
INN200 Økonomistyring NO 5
INF205 Ressurseffektiv programmering EN 5
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling NO 5