Course code ILP407

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2019 - 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
VET306 Allmenn sykdomslære NO 21
VET305 Ernæringslære NO 7.5
VET304 Anatomi og fysiologi NO 36
VET303 Populasjonsmedisin NO 9
VET302 Cellebiologi NO 27
VET301 Dyrenes biologi NO 6
VANN311 Feltkurs i alpin limnologi EN, NO 5
VANN301 Vannforurensning II NO 5
VANN300 Vannforurensning I EN, NO 15
VANN220 Vannressurser og vannforsyning NO 5
VANN211 Limnologiske metoder NO 5
VANN210 Limnologi / ferskvannsøkologi NO 10
VANN200 Hydrologi NO 10
TRE300 Treteknologi NO 15
TRE210 Trelastindustri NO 10
TRE200 Treteknologi I NO 5
TPS210 Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk NO 10
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring NO 10
TMPP350 Energi og prosessteknikk hovedkurs NO 15
TMPP251 Energi og prosessteknikk NO 5
TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel NO 7.5
TMPA210 Presisjonslandbruk og sensorteknologi NO 5
TMP301 Maskin- og produktutvikling NO 15
TMP261 Varme og strømningssimulering EN 5
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer NO 10
TMP160 Teknisk design NO 5
TMP100 Maskin og prosessteknikk NO 5
TIP360 Digital produksjon og designteknologi 3 (spesialisering) EN, NO 5
TIP301 Idéutvikling og idéverifisering NO 5
TIP300 Konsept og produktrealisering NO 15
TIP260 Digital produksjon og designteknologi 2 NO 5
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D NO 10
TIP160 Digital produksjon og designteknologi 1 NO 5
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne NO 5
TIP100 Industriell Innovasjon og Teknologi NO 5
TILLML06 Legemiddellovgivning NO 3
THT384 Natur- og kretsløpsbaserte avløpssystemer, overvannshåndtering og grunnvannsforsyning EN 5
THT383 Desentrale og småskala VA-systemer - lokal overvannshåndtering EN 5
THT330 Vegteknologi NO 15
THT320 Miljøanalyser EN, NO 5
THT312 Vannforvaltning i kaldere klima EN 5
THT311 Vannressursforvaltning og renseteknologi EN 10
THT310 Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs EN 15
THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer NO 15
THT291 Avfallsteknologi NO 10
THT282 Introduksjon til bærekraftige VA-systemer EN 10
THT280 Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning EN, NO 15
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs EN 10
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer NO 10
THT251 Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger NO 10