Course code ILP407

ILP407 Kvantitative metoder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Dag Einar Sommervoll
Medvirkende: Petter Andreas Næss
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Januarblokka
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: PhD studenter ved ILP og andre SAMVIT institutter
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet gir en kort innføring i presentasjon og analyse av nummeriske data. Sentrale tema er regresjon, stokastiske prosesser, store talls lov og sentralgrenseteoremet.
Læringsutbytte:
Etter gjennomført emnet kan deltakerne presentere og gjennomføre enkle analyser av kvantitative data. Spesielt vil de kunne avpasse valg av metode på bakgrunn av et gitt forskningsspørsmål.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og oppgaveløsninger.
Pensum:
Forelesningnotater
Forutsatte forkunnskaper:
Elementær kunnskap i EXCEL
Anbefalte forkunnskaper:
Det er en fordel med kjennskap til elementære statistiske begreper (f.eks. slik som finnes i de første kapitlene i Mattespettboka Statistikk (forfatter Dag Einar Sommervoll).
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger/øvelser
Vurderingsordning:
24 timers hjemmeeksamen statistiske metoder, essay om bruk av statistiske verktøy og avsluttende muntlig eksamen
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Delatagere skal ha opptak på et PhD program 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått