Course code HUVFHMFD10

HUVFHMFD10 Husdyrvelferd, husdyrmiljø og forsøksdyrlære

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2010-2011
Siste gang: 2015H
Undervises hvor?:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Husdyrvelferd, husdyrmiljø og forsøksdyrlære: A - E / Ikke bestått