Course code HFX322

HFX322 Reproduksjon og laktasjon hos husdyr

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ragnar Salte
Medvirkende: Øystein Ahlstrøm, Øystein Holand
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: <p>Gis ikke høst 2015</p><p> </p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2016V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Reproduksjonsdelen omhandler utvikling av kjønnskarakteristika før fødsel, han- og hundyrets reproduksjonsfysiologi, brunst og brunstatferd hos arter som er seksuelt aktive hele året og hos arter som er sesongaktive, utvikling, modning og befruktning av eggcella, drektighet, fødsel og tidsperioden fra fødsel til ny brunst, samt uttak og konservering av spermier for inseminering. Laktasjonsdelen omhandler melkekjertelen, kjertelens utvikling og vekst, endringer i kjertelen i løpet av laktasjonen, avvenning, melkesekresjonen og hvordan denne er hormonelt kontrollert, råmelk og viktigheten av råmelk for avkommet, syntese av melkas komponenter, tømming av melkekjertelen og laktasjonskurver.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha detaljert forståelse av reproduksjon og laktasjon som er to helt sentrale felt i husdyrproduksjonen. De skal kunne anvende kunnskapene i en produksjonssituasjon, og langt på vei kunne analysere en problemstilling og gi relevante råd til en produsent.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, oppgaver og ekskursjoner.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Nye artikler på områdene.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper tilsvarende HFX201.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering og framlegging av oppgaver. Deltakelse på ekskursjon/er.
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen. Karakterregel: A-F.
Sensor:
-
Merknader:
Emnet er lagt ned.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 timer forlesninger pr uke.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått