Course code HFX321

HFX321 Treningsfysiologi hos sportshest

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ragnar Salte
Medvirkende: Idun Rosenfeld
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: År med partall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 20 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Siste gang: 2015V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er under revidering. Emnet omfatter noen forelesninger og forelesninger/diskusjoner i kombinasjon, men vil hovedsakelig bestå av veiledet arbeid med sentrale temaer basert på litteratur og øvelser. Øvelsene vil i hovedsak bli lagt til tredemølleenheten ved UMB, men de vil også kunne omfatte arbeid i reelle treningsomgivelser for galopp- og traverhest. Øvelsesresultater som kommer ut av gruppearbeid skal presenteres og diskuteres i seminar.
Læringsutbytte:
Når de har fullført emnet skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan hestens kropp fungerer under fysisk belastning. De skal ha kunnskap om muskelstyrke og utholdenhet, om faktorer som begrenser ytelse og om hvordan man kan beregne maksimal arbeidskapasitet. De skal videre ha kunnskap om energimetabolisme og faktorer som styrer kroppens bruk av ulike næringsstoffer som drivstoff for muskelarbeid, og om hvordan en konkurransehest bør fôres før en fysisk belastning og under restitusjon etter belastning.
Læringsaktiviteter:
Emnet omfatter noen forelesninger og forelesninger/diskusjoner i kombinasjon, men vil hovedsakelig bestå av veiledet arbeid med sentrale temaer basert på litteratur og øvelser. Øvelsene vil i hovedsak bli lagt til tredemølleenheten ved UMB, men de vil også kunne omfatte arbeid i reelle treningsomgivelser for galopp- og traverhest. Øvelsesresultater som kommer ut av gruppearbeid skal presenteres og diskuteres i seminar.
Læringsstøtte:
Oppfølging i forbindelse med arbeid rundt tredemøllenheten og ute i reelle treningsomgivelser.
Pensum:
Opplyses ved kursstart
Forutsatte forkunnskaper:
HFX120, HFX201, HFE200.
Obligatorisk aktivitet:
Gruppearbeid.
Vurderingsordning:
-
Sensor:
Prestasjonen ved avsluttende muntlig eksamen vurderes av ekstern sensor.
Merknader:

Emnet er særlig beregnet på mastergradsstudenter i husdyrvitenskap


Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Ingen
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: :