Course code HFX310

HFX310 Produktkvalitet, kjøtt, melk og egg

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Jan Berg
Medvirkende: Anna Haug, Nils Petter Kjos, Magny Sissel Skinlo Thomassen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet vil gi en grunnleggende og detaljert beskrivelse av begrepet "kjøttkvalitet", med vekt på faktorer som har betydning for sensorisk, etisk og ernæringsmessig kvalitet av kjøtt fra svin, småfe, storfe og fjørfe. Det vil bli gitt undervisning og demonstrasjon av ulike metoder til å måle kjøttkvalitet. Næringsmiddelindustriens utfordringer vedrørende kjøttkvalitet vil bli belyst gjennom bedriftsbesøk og gjennom forelesninger fra ansatte i matbedrifter
Læringsutbytte:
Studenten vil i løpet av emnet ha tilegnet seg en solid teoretisk forståelse av kvalitet og de faktorer som er av betydning for kvalitet på forskjellige kjøtt-typer, og effekter av ulik genetisk bakgrunn, ernæring, håndtering og slakting. Kvalitets-spørsmål rundt melk og egg vil studenten også få noe innsikt i. Studenten vil også få innsikt i måle-metoder for de enkelte kvalitetsparametre, og forventninger/utfordringer som næringsmiddelindustri og forbrukere har når det gjelder kjøttkvalitet.
Læringsaktiviteter:
Emnet vil omfatte 50 timer med forelesninger, 4 timer med demonstrasjoner på laboratorium, en dags utferd til en matbedrift. Det skal utarbeides skriftlig rapport fra demonstrasjon og utferd som må godkjennes før eksamen.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
HFX206 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
 
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamens-spørsmål og evaluerer alle besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 50 timer Demonstrasjoner: 4 timer. Ekskursjon: 1 dag.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått