Course code HFX306

HFX306 Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Harald Volden
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Maks 20.

Ved mindre enn 10 påmeldte blir kurset ikke gitt.

Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: Studenter i husdyrvitenskap og  studenter på veterinærstudiet.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil bli gitt som en kombinasjon av forelesninger og øvingsoppgaver. Følgende fôringsrelaterte sykdomer vil bli behandlet: Indigestioner, hypocalsemi, hypomagnesemi, ketose og sykdommer relatert til mangel og forgiftning av mikromineraler.
Læringsutbytte:
Studentene skal oppnå et grunnleggende kunnskapsnivå- og ferdighetsnivå til å diagnostisere, iverksette tiltak og gi råd i forbindelse med fôringsbetingede sjukdommer og fôringsbetinget produksjonssvikt hos storfe. Skal beherske bruken av analyse- og planleggingsverktøy for å forebygge produksjonslidelser og produksjonssvikt. Studenter ved ProdMed og IHA skal lære å utnytte hverandres kunnskaper til best mulig rådgivning.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og øvingsoppgaver. Formålet med øvingsoppgavene er å knytte teoretiske og praktiske problemstillinger sammen. Studentene skal gjennom øvingsoppgaven finne relevant litteratur for å besvare oppgaven samt benytte et dataverktøy for å simulere problemstllinger knyttet til oppgavene
Læringsstøtte:
-Studentene vil bli fulgt opp gjennom plenumsdiskusjoner eller gruppevis gjennomgang av øvingsoppgavene
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
HFX201, HFE200
Anbefalte forkunnskaper:
HFX255, HFE205
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Semesteroppgave. Bestått/ikke bestått.
Sensor:
-
Merknader:
Avmeldingsfrist er 15. desember. Obligatorisk frammøte første undervisningsdag.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Om lag 50:50 fordeling mellom forelesninger og øvinger.
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bestått/ Ikke bestått