Course code HFX306

HFX306 Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Harald Volden
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20.
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: Studenter på master i husdyrvitenskap og  studenter på veterinærstudiet.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet vil bli gitt som en kombinasjon av forelesninger og øvingsoppgaver. Følgende fôringsrelaterte sykdomer vil bli behandlet: Indigestioner, hypocalsemi, hypomagnesemi, ketose og sykdommer relatert til mangel og forgiftning av mikromineraler.
Læringsutbytte:
Studentene skal oppnå et grunnleggende kunnskapsnivå- og ferdighetsnivå til å diagnostisere, iverksette tiltak og gi råd i forbindelse med fôringsbetingede sjukdommer og fôringsbetinget produksjonssvikt hos storfe. Skal beherske bruken av analyse- og planleggingsverktøy for å forebygge produksjonslidelser og produksjonssvikt. Studenter ved ProdMed-NVH og IHA-NMBU skal lære å utnytte hverandres kunnskaper til best mulig rådgivning.
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
HFX201, HFX202 og HFX251.
Anbefalte forkunnskaper:
HFX201, HFX202 og HFX251.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Semesteroppgave.
Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Om lag 50:50 fordeling mellom forelesninger og øvinger.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått