Detaljer om emnet HFX306

HFX306 Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Harald Volden
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Maks 20.

Ved mindre enn 10 påmeldte blir kurset ikke gitt.

Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: Studenter i husdyrvitenskap og  studenter på veterinærstudiet.
Emnets innhold:
Emnet vil bli gitt som en kombinasjon av forelesninger og øvingsoppgaver. Følgende fôringsrelaterte sykdomer vil bli behandlet: Indigestioner, hypocalsemi, hypomagnesemi, ketose og sykdommer relatert til mangel og forgiftning av mikromineraler.
Læringsutbytte:
Studentene skal oppnå et grunnleggende kunnskapsnivå- og ferdighetsnivå til å diagnostisere, iverksette tiltak og gi råd i forbindelse med fôringsbetingede sjukdommer og fôringsbetinget produksjonssvikt hos storfe. Skal beherske bruken av analyse- og planleggingsverktøy for å forebygge produksjonslidelser og produksjonssvikt. Studenter ved ProdMed og IHA skal lære å utnytte hverandres kunnskaper til best mulig rådgivning.
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
HFX201, HFX202 og HFX251.
Anbefalte forkunnskaper:
HFX201, HFX202 og HFX251.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Semesteroppgave. Bestått/ikke bestått.
Sensor:
-
Merknader:
Avmeldingsfrist er 15. desember. Obligatorisk frammøte første undervisningsdag.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Om lag 50:50 fordeling mellom forelesninger og øvinger.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått