Course code HFX255

HFX255 Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Margrete Eknæs
Medvirkende: Harald Volden
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset tar for seg kjøtt- og melkeproduksjon på storfe under norske forhold med fokus på faktorer som påvirker mengde og kvalitet av mjølk og kjøtt, oppstalling og mekanisering samt økonomi, klima, bærekraft og ressursbruk.

Kurset består av følgende delemner:

a) Omfang, struktur og økonomisk betydning av mjølk- og kjøttproduksjonen på storfe i Norge

b) Mjølkesyntesen og forhold som påvirker mjølkeytelse og kjemisk sammensetning av mjølk

c) Mjølkekvalitet og kriterier for kvalitet

d) Jurhelse og fruktbarhet

e) Vekst og utvikling av slaktedyret

f) Slakte- og kjøttkvalitet

g) Fôrgrunnlaget, fôrmiddelvurdering og næringsbehov i mjølk- og kjøttproduksjonen

h) De viktigste faktorene som virker inn på fôropptak, fôrutnyttelse og regulering og prinsipper/strategier for fôring i mjølk- og kjøttproduksjonen

i) Prinsippene for fôrplanlegging og fôroptimalisering herunder økonomi i storfeproduksjonen

j) Fôring og stell gjennom en drektighets-laktasjonssyklus

k) Mekanisering i mjølk- og kjøttproduksjonen

l) Krav til dyrevelferd

m) Bærekraft og klimagassutslipp relatert til storfeproduksjonen

Øvingsoppgave med basis i en praktisk situasjon. Studentene skal med utgangspunkt i gitte opplysninger om driften, komme med forslag til nytt driftsopplegg. God løsning på oppgavene krever tverrfaglighet og analytisk evne.

Læringsutbytte:
Å kunne bruke den faglig-teoretiske kunnskapen om fôring og stell av storfe til problemløsning og videreutvikling av mjølk- og kjøttproduksjonen etter prinsippene om høg produktkvalitet, friske produksjonsdyr samt rasjonell og bærekraftig utnytting av ressursene.
Læringsaktiviteter:
 Forelesninger, gruppearbeid, problembasert læring, selvstendig øvingsoppgave og ekskursjoner.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
En oversikt over aktuell litteratur vil bli presentert ved undervisningsstart.
Forutsatte forkunnskaper:
HFX130 eller HFX131og HFX132, HFX133, HFA200, HFE200, HET201
Anbefalte forkunnskaper:
HFE202, HFE203, HFX201, HFX202, HFA251
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av gruppeoppgave er obligatorisk aktivitet. Denne teller 40% av endelig karakter.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha f†tt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Bedømmelse av gruppeoppgave teller 40 % og avsluttende muntlig eksamen teller 60 %. Begge deler må være bestått for å få sluttkarakter.

Sensor:
Individuell muntlig eksamen med ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
Interne og eksterne forelesere
Eksamensdetaljer: :