Course code HFX250

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises påsorter i synkende rekkefølge Studiepoeng
ECN253 Økonomiske analyser av utvikling og fattigdom EN 5
ECN260 Landbrukspolitikk I NO 5
ECN263 Matvaremarkeder og politikk NO 5
ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder EN 10
ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori EN 10
ECN280 Energiøkonomi EN 10
ECN301 Økonometrisk metode EN 10
ECN302 Matematikk for økonomer EN 5
ECN303 Statistiske metoder for politikkvirkninger EN 5
ECN304 Adferds- og eksperimentell økonomi EN 10
ECN305 Forskningsmetode i samfunnsøkonomi EN 5
ECN306 Økonomi og bærekraft EN 5
ECN311 Microeconomics III EN 10
ECN320 Makroøkonomi III. Internasjonal Makroøkonomi EN 5
ECN330 Økonomisk integrasjon og internasjonal handel EN 10
ECN333 Internship i samfunnsøkonomi EN 5
ECN334 Internship i samfunnsøkonomi EN 10
ECN350 Utvikling og globale utfordringer EN 10
ECN352 Fattigdom og ulikhet EN 10
ECN372 Klimaøkonomi EN 10
ECN372F Klimaøkonomi - Nettversjon EN 10
ECN375 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser EN 10
ECN376 Naturressurs- og miljøøkonomi - anvendelser EN 5
ECN380 Energimarkeder og regulering EN 10
ECN400 Temaer innen miljøøkonomi I EN 5
ECN401 Temaer innen miljøøkonomi II EN 10
ECN410 Mikroøkonomisk teori EN 10
ECN450 Utvikling og Globale Utfordringer EN 10
ECN472 Klimaøkonomi EN 10
ECOL100 Grunnleggende økologi NO 5
ECOL200 Generell økologi EN, NO 10
ECOL201 Økologisk fordypningsoppgave EN, NO 5
ECOL302 Økologisk forskning EN 5
ECOL310 Økologiske effekter av globale miljøendringer EN 5
ECOL330 Økologi og bevaring av tropisk regnskog EN 5
ECOL340 Utforsking og analyse av data i økologi og naturforvaltning EN 5
ECOL350 Restaureringsøkologi EN 5
ECOL380 Økologi og forvaltning av elver og innsjøer EN 10
EDS101 Introduksjon til miljø og utvikling EN 5
EDS102 Introduksjon til utviklingstenkning EN 15
EDS104 Environmental and Sustainability Science EN 10
EDS115 Innføring i forskningsmetode EN 10
EDS130 Introduksjon til politisk økologi EN 10
EDS201 Introduksjon til utviklingsstudier EN 5
EDS203 Introduksjon til internasjonale relasjoner EN 5
EDS210 Miljø, utvikling og klimaendring i Tanzania EN 10
EDS225 Linking Ecological and Social Resilience EN 10
EDS230 Global utvikling og bistand EN 10
EDS245 Menneskerettigheter og utvikling EN 10
EDS260 Globale miljøforandringer EN 5