Course code HFX250

HFX250 Kjøttproduksjon på storfe og sau

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Jan Berg
Medvirkende: Lars Olav Eik, Laila Aass, Tormod Ådnøy
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Husdyrfag.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Storfe og småfe blir undervist i bolker. Først blir produksjonen satt inn i en nasjonal sammenheng, inkludert historikk, lokalisering og økonomisk betydning. Deretter blir det gitt en grunnleggende opplæring i dyrenes næringsbehov, vekst og utvikling, slaktekvalitet og klassifisering. Denne basiskunnskapen blir brukt til å diskutere ulike produksjonssystem for storfe og småfe. I diskusjonen av produksjonssystem blir relaterte tema som raser, kulturlandskap, rovdyrproblematikk, økonomi og ressursutnytting også diskutert.

Læringsutbytte:

Å gi kunnskap om aktuelle kjøttproduksjonssystem for storfe og småfe. Kurset inkluderer hovedsakelig fôring, men samfunnsrelaterte tema som kulturlandskap, rovdyrproblematikk, økonomi og ressursutnytting vil også bli omtalt. Etter kurset skal studentene kunne gi råd til kjøttprodusenter om fôrplanlegging. Studentene skal kjenne omfang og struktur av kjøttproduksjon på storfe og småfe i Norge, vekst og utvikling av slaktedyret, slakte- og kjøttkvalitet, ullproduksjon. Studentene skal også kjenne til ulike drifts- og produksjonssystemer, inkludert økologisk produksjon og kulturlandskapspleie.

Læringsaktiviteter:

Kurset vil omfatte forelesninger i utvalgte temaer, demonstrasjoner, ekskursjoner og øvelsesoppgaver.

Læringsstøtte:

-

Pensum:

Powerpoints brukt under forelesningene. Disse blir gjort tilgjengelig på Fronter. Relevante artikler for emnet vil bli gjort tilgjengelig på Fronter eller utdelt. Sau: Saueboka, 1998. Landbruksforlaget. Lønsamt sauehald - meir å hente i utmarka (manuskript til beitestudiesirklar), 2004. NSG, Oslo. 78 sider. Storfe: Alt relevant materiale vil bli tilgjengelig på Fronter.

Forutsatte forkunnskaper:

HFE100, HFA100, HFA200, HFE200.

Anbefalte forkunnskaper:
HFE202, HFE203.
Obligatorisk aktivitet:

-
Øvingsppgave

Vurderingsordning:

Skritlig eksamen teller 2/3. Øvingsoppgave teller 1/3.

Sensor:
Ekstern sensor evaluerer skriftlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer inkludert strukturert undervisning.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Emnet vil omfatte 50 timer med forelesninger, 4 timer med demonstrasjoner, 2 endagers utferd.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått