Course code HFX221

HFX221 Etologi hos hund og katt og avl på hund

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Bjarne Olai Braastad
Medvirkende: Judit Banfine Vas, Odd Vangen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett:  
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesninger gis innen læringsmålene knyttet til hundeavl og normal atferd hos hund og katt - herunder atferdsutvikling, sosialatferd, kommunikasjonssignaler og predasjonsatferd samt miljøbehov og oppstallingsforhold for disse artene. Parallelt gis kollokvieoppgaver innen samme temaer til studentledede kollokvier. Det gis en kort oversikt over hunderaser. Presentasjon gis av de viktigste avlstiltak i hundeavlen. Det gjennomgås arvbarheter for de viktigste prestasjonsegenskaper, atferdsegenskaper, helseegenskaper og genetiske defekter hos hund. Det fokuseres på problemer med avl i små populasjoner slektskapsavl, genetiske defekter, balanse mellom innavl og seleksjon/forbedring av egenskaper. Case-studier for studentfordypning gis.
Læringsutbytte:

Kunnskapsmål: Studentene skal kunne beskrive og forklare normal atferd hos hund og katt - herunder atferdsutvikling, sosialatferd, kommunikasjonssignaler og predasjons-/antipredatoratferd. Studentene skal kjenne til miljøbehov hos disse tre dyreartene og hvordan behovene kan bli tilfredsstilt. Studentene skal kjenne til begrepet domestisering og hvordan hund og katt er domestisert. Studentene skal videre ha oversikt over raser og avlsprogram for hund, kunnskap om arvelighet av prestasjonsegenskaper, eksteriøre egenskaper og atferdsegenskaper hos hund. Studentene skal ha kunnskap om avl i små populasjoner, og dybdekunnskap fra case-studier på hund.

Ferdighetsmål: Studentene skal kunne bruke pensumstoffet til å forebygge atferds- og velferdsproblemer hos hund og katt, og forstå avlsarbeidet for hund.

Holdningsmål: Studentene skal forstå betydningen av fagkunnskap i avl og etologi for å kunne forebygge atferds-, velferds- og helseproblemer, og bidra til at dyreholdet oppleves positivt av eieren og at det drives et sunt og bærekraftig avlsarbeid. Studentene skal forstå behovet for å erverve ytterligere kunnskap for å kunne fungere som rådgiver, dressør eller avlsansvarlig.

Læringsaktiviteter:
Studentene leser pensumstoff, følger forelesninger, skriver én semesteroppgave, samt deltar i studentorganiserte kollokvier. Samlet gir dette en god læringsprosess. Forelesningene er spesielt viktige i dette emnet, da ikke alt dekkes av lærebøker.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelige for spørsmål rundt fagstoffet. Studenten har en veileder på semesteroppgaven. Det vil finnes mye fagstoff i Fronter.
Pensum:

A. Lærebøker

Braastad, B.O., 2012. Katten. Atferd og velferd. Vigmostad og Bjørke, Bergen. (kap. 1-6, 8, 10 og 13 er pensum). ISBN 978-82-419-0864-4

Miklosi, A., 2009.  Dog Behaviour, Evolution, and Cognition. Oxford Univ. Press, Oxford. ISBN 978-0-19-954566-7 (paperback) Ikke alle kapitlene er pensum.

B. Fagstoff i Fronter

Det ligger en del fagstoff i Fronter, som også er pensum. Dette gjelder spesielt hundeavl.

Forutsatte forkunnskaper:
HFX130-D, HFX130-F
Anbefalte forkunnskaper:
HET201
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Det er obligatorisk innlevering av én semesteroppgave. Denne kan velges fritt innen hundeavl, hundeetologi eller katteetologi med tema etter avtale med lærer. Semesteroppgaven skal være på ca. 2500 ord og bygges opp som en vitenskapelig rapport med Innledning, Hoveddel (med aktuelle underkapitler), Sammendrag og Litteraturliste. Den skal leveres i Innleveringsmappe i Fronter med frist 11. mai. Denne teller 25 % av totalkarakteren. Skriftlig eksamen (3 timer) teller 75 % av karakteren.
Sensor:
Sensor godkjenner eksamensoppgaver og sensurerer skriftlig eksamen. Lærere sensurerer semesteroppgaven.
Merknader:
Dette emnet erstatter tidligere HFX220. Hest undervises nå i andre emner, bl.a. HFH150C, HFH150D.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
ingen
Undervisningstid:
Forelesninger 2 t. pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått