Detaljer om emnet HFX221

HFX221 Etologi hos hund og katt

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Bjarne Olai Braastad
Medvirkende: Ruth Catriona Margaret Newberry
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Forelesninger gis innen læringsmålene knyttet til normal atferd hos hund og katt - herunder atferdsutvikling, sosialatferd, kommunikasjonssignaler og predasjonsatferd samt miljøbehov og oppstallingsforhold for disse artene. Det gis en kort oversikt over hunderaser. Case-studier for studentfordypning gis. Forelesninger gis dels på norsk og dels på engelsk (hundeetologi). 
Læringsutbytte:

Kunnskapsmål: Studentene skal kunne beskrive og forklare normal atferd hos hund og katt - herunder atferdsutvikling, sosialatferd, kommunikasjonssignaler og predasjons-/antipredatoratferd. Studentene skal kjenne til miljøbehov hos disse tre dyreartene og hvordan behovene kan bli tilfredsstilt. Studentene skal kjenne til begrepet domestisering og hvordan hund og katt er domestisert.

Ferdighetsmål: Studentene skal kunne bruke pensumstoffet til å forebygge atferds- og velferdsproblemer hos hund og katt.

Holdningsmål: Studentene skal forstå betydningen av fagkunnskap i etologi for å kunne forebygge atferds-, velferds- og helseproblemer, og bidra til at dyreholdet oppleves positivt av eieren og at det drives et sunt og bærekraftig avlsarbeid. Studentene skal forstå behovet for å erverve ytterligere kunnskap for å kunne fungere som rådgiver, dressør eller avlsansvarlig.

Læringsaktiviteter:
Studentene leser pensumstoff, følger forelesninger, og skriver en semesteroppgave. Samlet gir dette en god læringsprosess. Forelesningene er spesielt viktige i dette emnet, da ikke alt dekkes av lærebøker.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelige for spørsmål rundt fagstoffet. Studenten har en veileder på semesteroppgaven. Det vil finnes mye fagstoff i Canvas.
Pensum:

A. Lærebøker

Braastad, B.O., 2012. Katten. Atferd og velferd. Vigmostad og Bjørke, Bergen. (kap. 1-6, 8, 10 og 13 er pensum). ISBN 978-82-419-0864-4

Miklosi, A., 2015.  Dog Behaviour, Evolution, and Cognition. 2nd. Oxford Univ. Press, Oxford.  ISBN 978-0-19-964666-1. Ikke alle kapitlene er pensum.

B. Fagstoff i Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
HFX130-D, HFX130-F 
Anbefalte forkunnskaper:
HET201
Obligatorisk aktivitet:
Emneevaluering
Vurderingsordning:
Det er obligatorisk innlevering av én semesteroppgave. Denne kan velges fritt innen hundeetologi eller katteetologi med tema etter avtale med lærer. Semesteroppgaven skal være på ca. 2500 ord og bygges opp som en vitenskapelig rapport med Innledning, Hoveddel (med aktuelle underkapitler), Sammendrag og Litteraturliste. Den skal leveres i Innleveringsmappe i Canvas med frist i slutten av semesteret. Denne teller 25 % av totalkarakteren. Skriftlig eksamen (3 timer) teller 75 % av karakteren.
Sensor:
Sensor godkjenner eksamensoppgaver og sensurerer skriftlig eksamen. Lærere sensurerer semesteroppgaven.
Merknader:
Emnet undervises dels på norsk, dels på engelsk.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
ingen
Undervisningstid:
Forelesninger 2 t. pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått