Detaljer om emnet HFX219

HFX219 Forsøksdyrlære

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Knut Egil Bøe
Medvirkende: Stine Gregersen Vhile, Dag-Kristoffer Forberg, Kristine Eraker Aasland Hansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 25 studenter
Undervises i periode:
Høst parallell
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: <p>B-HV</p><p>M-HV</p>
Emnets innhold:
Teori, praksisdemonstrasjoner, praktisk øving, oppgaver og eksamen
Læringsutbytte:

Faget forsøksdyrlære skal gi studentene en grunnleggende forståelse av og evne til å kunne diskutere dyrevelferd knyttet til bruk av dyr i undervisning og forskning. Videre skal faget gi innsikt i bruken av forsøksdyr og hvordan man sikrer god velferd for dyr som brukes i vitenskapelig arbeid, samt gi et innblikk i hvordan dyreforsøk planlegges og gjennomføres på en best mulig måte. Hovedfokus vil være på bruken av produksjonsdyr i forsøk.

Læringsmål:

 • Ha innsikt i generell etikk og dyrevelferd og de viktigste temaene innenfor fagområdet forsøksdyrlære.
 • Kunne ha en reflektert holdning til etikk og dyrevelferd og se kritisk på argumentasjon rundt dyrevelferd.
 • Kjenne til de viktigste forskrifter, regelverk og tilsynsarbeid innen fagområdet.
 • Kunne definere og bruke terminologien innen fagområdet.
 • Kunne redegjøre for prinsippet om "de tre R-ene" og bruk av humane endepunkter.
 • Kjenne til hovedpunktene til hvordan man planlegger og søker om et dyreforsøk.
 • Kjenne til de potensielle alternativer og supplementer til dyreforsøk som eksisterer.
 • Kjenne til relevant grunnleggende biologi, anatomi, fysiologi, reproduksjon, atferd og genetikk hos produksjonsdyr inklusiv fisk.
 • Kunne redegjøre for metoder for håndtering, oppstalling, fôring, anestesi, smertelindring og human avliving av forsøksdyr (produksjonsdyr inklusiv fisk).
 • Ha kjennskap til hvordan utføre blodprøvetaking hos produksjonsdyr.
 • Kjenne til driftsrutiner, stellrutiner, hygienerutiner, smittevern og HMS-rutiner for en vanlig forsøksdyravdeling med produksjonsdyr.
Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel:

Undervisningen foregår hovedsakelig  ved forelesninger, demonstrasjoner, omvisninger, praktiske øvelser og problemoppgaver. 

Læringsstøtte:
Emneansvarlig og faglærerne vil være tilgjengelige for studentene i normal arbeidstid i kursukene. 
Pensum:
Lister for anbefalt litteratur vil bli lagt ut på Canvas
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskaper tilsvarende HFX130 og HFX201
Obligatorisk aktivitet:
Minimum 80% oppmøte.Muntlig fremføring av gruppearbeid.
Vurderingsordning:
Flervalgseksamen i Canvas. Varighet 30 minutter. Bestått / ikke bestått. Kravet for å få bestått er 50 %. 
Sensor:
Flervalgseksamen blir rettet automatisk i Canvas. 
Merknader:
Ingen krav til utstyr.
Normert arbeidsmengde:
30 timer x 5 studiepoeng: 150 timer. Det forventes at studentene jobber med oppgaver og forbereder seg til eksamene i tillegg til den den strukturerte undervisningen. 
Overlapp:
VET335, DYR202
Undervisningstid:
Totalt  ca. 50 timer med forelesninger, demonstrasjoner, praktiske øvelser og omvisning. Øvrig tid brukes på egne studier, oppgaver og forberedelse til eksamen.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått