Course code HFX212

HFX212 Integrerte produksjonssystem og verdikjeder for småbønder i Tanzania

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Lars Olav Eik
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 10, maksimum 24
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Siste gang: 2016V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
See english description: http://www.nmbu.no/course/HFX212
Læringsutbytte:
-
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
-                                                                                                                                                                                                            
Sensor:
-
Merknader:
Bindende påmeldingsfrist 15.oktober.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått