Detaljer om emnet HFX212

HFX212 Integrerte produksjonssystem og verdikjeder for småbønder i Tanzania

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Lars Olav Eik
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 10, maksimum 24
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
See english description: http://www.nmbu.no/course/HFX212
Læringsstøtte:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått