Course code HFX210

HFX210 Fôranalyse i husdyrproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Elin Follaug Johnsen
Medvirkende: Hanne Kolsrud Hustoft, Elin Helene Sveen Kristoffersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
27
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2019H
Fortrinnsrett: Studenter i 2. eller 3. år B-HV Husdyrvitenskap
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i de mest brukte analysene for bestemmelse av næringsinnhold og energi i fôr og mat. Teorien bak analysemetodene vil presenteres på forelesningene og gjennomgås i praksis på laboratorieøvelsene. Analysene vil bli knyttet opp mot betydningen de har for ernæring og fôring av dyr og til deklarasjoner av matvarer.  Emnet har hovedvekt på følgende analyser (aktuell metode):

  • Tørrstoff og aske
  • Energi (bombekalorimetri)
  • Råprotein (kjeldahl)
  • Råfett (ekstraksjon)
  • Stivelse (spektrofotometri)
  • Fettsyresammensetning (gass-kromatografi)

Grunnleggende laboratorieteknikker, samt forståelse av analysevariasjon og angivelse av analyseverdi, vil også bli undervist. Det legges vekt på skriving av laboratorierapporter fra øvelsene og disse må være godkjente for å bestå kurset.

Læringsutbytte:
Studentene skal oppnå en grunnleggende forståelse for de mest anvendte analysemetodene som benyttes i husdyrproduksjon og næringsmiddelindustrien. Etter kurset skal studentene kunne forstå tabellverdier for næringsbehov hos dyr og mennesker som er basert på analysene og kunne tolke analysebevis fra et laboratorium. Studentene deltar aktivt i laboratorieøvelsene og skal ved kursets slutt ha opparbeidet seg gode laboratorierutiner. Det er også et mål at studentene skal lære å skrive vitenskapelige rapporter.
Læringsaktiviteter:
Øvelser på laboratoriet (gruppearbeid med veiledning). Forelesninger hvor teorien bak analysene gjennomgås. Skriving av laboratorierapporter. Spørretimer (hjelp til beregninger og rapportskriving). Selvstudium i forbindelse med: -forberedelse til laboratoriearbeidet, -arbeid med laboratorierapportene.
Læringsstøtte:

Veiledning under laboratorieøvelsene.

Spørretimer hvor studentene får hjelp til beregninger og skriving av rapporter.

Tilbakemelding på rapporter.

epost: elin.follaug.johnsen@nmbu.no

Canvas.

Pensum:
Forelesningsnotater og øvelser som legges ut på Canvas ved undervisningsstart.
Forutsatte forkunnskaper:
HFX130
Anbefalte forkunnskaper:
KJB200.
Obligatorisk aktivitet:
Alle forelesninger med laboratorieforberedelser. Selve laboratorieøvelsene. Innlevering av laboratorierapporter.
Vurderingsordning:
Laboratorierapportene teller 100%. Bedømmes med Bestått/Ikke bestått.
Sensor:
Kun intern sensor for laboratorierapporter. Ekstern sensor godkjenner vurderingsopplegget.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Det gis ikke studiepoeng for HFX210 dersom studenten har tatt KJB210.
Undervisningstid:
4 timer laboratoriearbeid per uke.  2 timers forelesning per uke.  2 hjelpetimer til beregninger og rapportskriving i etterkant av hver laboratorieøvelse.  
Eksamensdetaljer: Rapporter: Bestått / Ikke bestått