Course code HFX210

HFX210 Fôranalyse i husdyrproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Michel Brunes Berg
Medvirkende: Elin Helene Sveen Kristoffersen, Kari Elise Norberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
27 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: Studenter i 2. eller 3. år B-HV Husdyrvitenskap
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset gir en innføring i de mest brukte metodene innen fôranalyse som er i bruk ved instituttet. Laboratoriekurset vil omfatte følgende metoder Kjeldahl - metoden, kvantitativ bestemmelse av stivelse ved spektrofotometri, ekstraksjon av råfett, kvantitativ bestemmelse av tørrstoff og aske i fôr, bombekalorimetri og gasskromatografi. Det forventes at studentene deltar aktivt i laboratorieøvelsene.
Læringsutbytte:
Studentene skal oppnå en grunnleggende forståelse for de mest anvendte analysemetodene som benyttes i primær husdyrproduksjon. Det forventes at studentene, ved slutten av kurset, har opparbeidet seg gode laboratorierutiner, kan teorien bak de gjennomførte og viste analysemetodene og har fått god kunnskap i hvordan vitenskapelige rapporter skrives.
Læringsaktiviteter:
-Laboratoriearbeid (obligatorisk) -Forelesninger der teorien bak øvelsene gjennomgås. -Eventuell skrive- og responsgruppetrening i forbindelse med laboratoriejournalene. -Selvstudium i forbindelse med: -forberedelse til laboratoriearbeidet, -arbeid med laboratoriejournalene.
Læringsstøtte:

-Emneansvarlig eller medvirkende lærere vil være tilstede forå veilede studentene gjennom laboratorieøvelsene som skal utføres gruppevis.

-Teorien bak laboratorieøvelsene vil bli gjennomgått på forelesning i forkant av øvingene.

-Beregninger vil bli gjennomgått i for- og etterkant av øvelsene.

-Skrive- og responsgruppetreningen foregår gruppevis og det erførst og fremst meningen at studentene skal støtte hverandres lære- og skriveprosess.

-Studentene vil få tilbakemeldinger fra emneansvarlig på laboratoriejournalene.

Pensum:
Laboratoriehefte i HFX210 som legges ut på Fronter ved undervisningsstart.
Forutsatte forkunnskaper:
HFX130 og generell kjemi tilsvarende KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
KJB200.
Obligatorisk aktivitet:
Det er obligatorisk oppmøte på alle laboratorieøvingene og alle de påfølgende laboratorierapportene skal leveres innen de fastsatte fristene. Det vil også være noen obligatoriske forelesninger.
Vurderingsordning:
Laboratoriejournaler teller 100%. Bedømmes med bokstavkarakter A-F
Sensor:

-Kvaliteten blir sikret ved bruk av en ekstern sensor.

-Det vil bli foretatt en midsemesterevaluering og en sluttevaluering i to av forelesningstimene.

-Studentene evaluerer emnet i henhold til NMBUs reglement.

Merknader:
 
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Det gis ikke studiepoeng for HFX210 dersom studenten har tatt KJB210.
Undervisningstid:
4 timer laboratoriearbeid pr. uke. 2 timer gjennomgang av laboratorieøvelser pr uke. Eventuelt 2 timer skrive- og responsgruppetrening pr uke. Ved kursets begynnelse vil noe av forelesningsaktiviteten foregå via Fronter.
Eksamensdetaljer: :