Course code HFX209

HFX209 Evolusjonsbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Øystein Holand, Simen Rød Sandve
Medvirkende: Stig William Omholt, Siri Fjellheim
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Siste gang: 2018H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
All informasjon om det faglige opplegget for undervisninga forelesninger og seminarer vil være tilgjengelig på Canvas.
Læringsutbytte:
Studentene skal forstå det teoretiske grunnlaget for hvordan biologisk variasjon og adaptasjon formes av de evolusjonære kreftene og lære hvordan vi kan bruke genetiske data til å studere evolusjonære og økologiske problemstillinger. Kurset skal gi studentene generisk kunnskap som kan benyttes i studier av alle typer organismer. Ved å knytte teori til praktiske eksempler og oppgaver, vil studentene lære hvordan DNA-sekvensdata kan analyseres og gi økt forståelse av evolusjonsprosesser på tvers av arter (over millioner av år) og innen arter i naturlige populasjoner eller i foredling/avls-populasjoner. Kurset skal gi studentene et godt teoretisk og begrepsmessig apparat som gir grunnlag for videre mastergradskurs innen populasjonsgenetikk og evolusjon, molekylær genomanalyse, bioinformatikk, planteforedling, husdyravl og naturforvaltning
Læringsaktiviteter:
Emnet blir basert på to ukentlige dobbeltforelesninger i første del av kurset. I siste del av kurset blir det obligatoriske kollokvier, gruppearbeid og fremføringer som forsvares i plenum. Det blir også lagt opp til en betydelig grad av selvstendig innhenting av informasjon.
Læringsstøtte:
Ansvarlig lærer vil være tilgjengelig for spørsmål og konsultasjoner etter avtale.
Pensum:
Futuyma, 2017. Evolution. 4th Ed. Sinauer Ass. Inc.
Forutsatte forkunnskaper:
Bør ha gjennomført 200-gruppen i biologi, men kan også følges av sterkt motiverte studenter med svakere bakgrunn i biologi.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på seminarer, kollokvier og gruppearbeid. Hver gruppe skal forberede ett seminar der en gitt, sentral problemstilling blir presentert og diskutert basert på utvalgte vitenskapelige artikler.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen av 3 timers varighet.
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid: Omtrent 2/3 av undervisningen vil være forelesninger, mens resten vil være seminarer basert på studentframføringer av utvalgte vitenskapelige artikler.
Eksamensdetaljer: :