Course code HFX209

HFX209 Evolusjonsbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Øystein Holand
Medvirkende: Stig William Omholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
All informasjon om det faglige opplegget for undervisninga forelesninger og seminarer vil være tilgjengelig på Fronter.
Læringsutbytte:
Studentene skal få kunnskap om: 1. Hovedtrekkene i livets historie fra prebiotisk tid fram til i dag. 2. Evolusjonsgenetiske begreper og metoder knyttet til forståelse av biologisk variasjon, naturlig seleksjon og adaptasjon 3. Artsdannelses-mekanismer 4. Livshistorie-evolusjon 5. Seksuell seleksjon 6. Aldring som evolusjonært fenomen 7. Makroevolusjonære mønstre og prosesser. Etter emnet er slutt skal studenten være i stand til å fortolke biologiske fenomener i evolusjonære termer, og kunne artikulere relativt raffinerte evolusjonsbiologiske resonnementer.
Læringsaktiviteter:
Emnet blir basert på to ukentlige dobbeltforelesninger i første del av kurset. I siste del av kurset blir det obligatoriske kollokvier basert på gruppearbeid som fremføres og forsvares i plenum. Det blir også lagt opp til en betydelig grad av selvstendig innhenting av informasjon.
Læringsstøtte:
Ansvarlig lærer vil være tilgjengelig for spørsmål og konsultasjoner etter avtale.
Pensum:
Futuyama, 2013. Evolution. 3rd Ed. Sinauer Ass. Inc.
Forutsatte forkunnskaper:
Bør ha gjennomført 200-gruppen i biologi, men kan også følges av sterkt motiverte studenter med svakere bakgrunn i biologi.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på seminarene. Studentene deles i grupper. Hver gruppe skal forberede ett seminar der ett sentralt tema presenteres basert på utvalgte vitenskaplige artikler, etterfulgt av en faglig diskusjon. For å sikre en faglig god diskusjon skal alle lese og studere en utvalgt vitenskapelig artikkel før seminaret.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen av 3 timers varighet.
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid: Omtrent 2/3 av undervisningen vil være forelesninger, mens resten vil være seminarer basert på studentframføringer av utvalgte vitenskapelige artikler.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått