Course code HFX209

HFX209 Evolusjonsbiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Øystein Holand
Medvirkende: Stig William Omholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
All informasjon om det faglige opplegget for undervisninga forelesninger og seminarer vil være tilgjengelig på hjemmesida til kurset.
Læringsutbytte:
Studentene skal få kunnskap om: 1. Hovedtrekkene i livets historie fra prebiotisk tid fram til i dag. 2. Evolusjonsgenetiske begreper og metoder knyttet til forståelse av biologisk variasjon, naturlig seleksjon og adaptasjon 3. Artsdannelses-mekanismer 4. Livshistorie-evolusjon 5. Seksuell seleksjon 6. Aldring som evolusjonært fenomen 7. Makroevolusjonære mønstre og prosesser. Etter emnet er slutt skal studenten være i stand til å fortolke biologiske fenomener i evolusjonære termer, og kunne artikulere relativt raffinerte evolusjonsbiologiske resonnementer.
Læringsaktiviteter:
Emnet blir basert på to ukentlige dobbeltforelesninger i første del av kurset. I siste del av kurset blir det obligatoriske kollokvier basert på gruppearbeid som fremføres og forsvares i plenum. Det blir også lagt opp til en betydelig grad av selvstendig innhenting av informasjon.
Læringsstøtte:
Ansvarlig lærer vil være tilgjengelig for spørsmål og konsultasjoner etter avtale.
Pensum:
Futuyama, 2009. Evolution. 2nd Ed. Sinauer Ass. Inc.
Forutsatte forkunnskaper:
Bør ha gjennomført 200-gruppen i biologi, men kan også følges av sterkt motiverte studenter med svakere bakgrunn i biologi.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på seminarene. Studentene deles i grupper. Hver gruppe skal forberede ett seminar der ett sentralt tema presenteres basert på utvalgte vitenskaplige artikler, etterfulgt av en faglig diskusjon. For å sikre en faglig god diskusjon skal alle lese og studere en utvalgt vitenskapelig artikkel før seminaret.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen av 3 timers varighet.
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid: Omtrent 2/3 av undervisningen vil være forelesninger, mens resten vil være seminarer basert på studentframføringer av utvalgte vitenskapelige artikler.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått