Course code HFX208

Emneansvarlige: Bjørn Steinar Dahle
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i bienes biologi med særlig relevans for praktisk birøkt. Det gir i tillegg en gjennomgang av trekkplanter i Norge, materiell, driftsformer, økonomi, bisykdommer, produksjon av dronninger og avlsarbeide på bier, bienes produkter, slynging av honning og honningbehandling. Videre tar emnet opp tema som pollineringsbirøkt, forholdet mellom ville bier og honningbier samt aktuell forskning knyttet til hvordan biene påvirkes av parasitter og pesticider. Det gis også eksempler på hvordan honningbier kan brukes som modellorganisme i forskning Gjennom øvinger skal studentene erverve seg praktisk erfaring med ordinært stell av bikuber, dronningavl, lyngtrekk-forberedelser, og innvintringsmetoder. Med visse forbehold om endring av innhold.
Læringsutbytte:
Emnet egner seg godt for de som ønsker å starte opp med egen birøkt, for de som vil arbeide med insektspolinerte plantekulturer, for de som i sitt arbeid kommer i kontakt med birøkternæringen i offentlig forvaltning og for de som ønsker å påta seg fremtidige oppgaver for lokale birøkterlag eller andre sammenslutninger for å fremme utviklingen av norsk birøkt. Emnet gir kunnskap om de viktigste biologiske, sykdomsmessige, botaniske, driftsformmessige og økonomiske forhold som må beherskes for å kunne påta seg fremtidig kurslederansvar eller veiledningsansvar. I tillegg gir kurset litt innsikt i bier som sosiale insekter og som biologisk modellorganisme, særlig for evolusjon av sosialitet og innen aldringsforskning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktiske øvinger i bigården, utferd.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Roar Ree Kirkevold - "Ingar'sis birøkt" 2013, Forelesninger, utlevert materiale og praktiske birøktferdigheter.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Fordel med biologibakgrunn.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer evalueringsopplegget.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kurset går over to uker med kursdel 1 i juni og kursdel 2 i august. Oppgave med litteraturstudie eller praktisk felt/laboratoriearbeid gjennomføres mellom kursdel 1 og 2. Undervisningstiden kan variere noe fra dag til dag på grunn av været. Det blir lagt opp til omlag 20-30 timer med øvinger/ekskursjoner.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått