Course code HFX208

HFX208 Birøkt

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Bjørn Steinar Dahle
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40 studenter. Emnes gis kun ved minimum 10 påmeldte
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i bienes biologi med særlig relevans for praktisk birøkt. Det gir i tillegg en gjennomgang av bisykdommer, trekkplanter i Norge, materiell, driftsformer, og økonomi. Gjennom øvinger skal studentene erverve seg praktisk erfaring med ordinært stell av bikuber, dronningavl, lyngtrekk-forberedelser, og innvintringsmetoder. Med visse forbehold om endring av innhold.
Læringsutbytte:
Emnet egner seg godt for de som ønsker å starte opp med egen birøkt, for de som vil arbeide med insektspolinerte plantekulturer, for de som i sitt arbeid kommer i kontakt med birøkternæringen i offentlig forvaltning og for de som ønsker å påta seg fremtidige oppgaver for lokale birøkterlag eller andre sammenslutninger for å fremme utviklingen av norsk birøkt. Emnet gir kunnskap om de viktigste biologiske, sykdomsmessige, botaniske, driftsformmessige og økonomiske forhold som må beherskes for å kunne påta seg fremtidig kurslederansvar eller veiledningsansvar. I tillegg gir kurset litt innsikt i bier som sosiale insekter og som biologisk modellorganisme, særlig for evolusjon av sosialitet og innen aldringsforskning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktiske øvinger i bigården, utferd.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Eigil Holm, Lærebog i biavl, 4. udgave, Forelesninger og utlevert materiale
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Fordel med biologibakgrunn.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Praktiske oppgaver i bigården, en skriftlig selvstendig oppgave, et gruppearbeid, avsluttende muntlig eksaminering som teller halvparten av totalkarakteren.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer evalueringsopplegget.
Normert arbeidsmengde:
Kurset vil deles i en uke i juni og en uke i august. Omfatter en arbeidsmengde på 5 studiepoeng. 150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kurset går over to uker med kursdel 1 i juni og kursdel 2 i august . Undervisningstiden kan variere noe fra dag til dag på grunn av været. Forelesninger og oppgaveløsing utgjør en vesentlig del av undervisningstiden. Det blir lagt opp til omlag 20-30 timer med øvinger/ekskursjoner.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått