Course code HFX208

Emneansvarlige: Bjørn Steinar Dahle
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40 studenter. Emnes gis kun ved minimum 10 påmeldte
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i bienes biologi med særlig relevans for praktisk birøkt. Det gir i tillegg en gjennomgang av bisykdommer, trekkplanter i Norge, materiell, driftsformer, og økonomi. Gjennom øvinger skal studentene erverve seg praktisk erfaring med ordinært stell av bikuber, dronningavl, lyngtrekk-forberedelser, og innvintringsmetoder. Med visse forbehold om endring av innhold.
Læringsutbytte:
Emnet egner seg godt for de som ønsker å starte opp med egen birøkt, for de som vil arbeide med insektspolinerte plantekulturer, for de som i sitt arbeid kommer i kontakt med birøkternæringen i offentlig forvaltning og for de som ønsker å påta seg fremtidige oppgaver for lokale birøkterlag eller andre sammenslutninger for å fremme utviklingen av norsk birøkt. Emnet gir kunnskap om de viktigste biologiske, sykdomsmessige, botaniske, driftsformmessige og økonomiske forhold som må beherskes for å kunne påta seg fremtidig kurslederansvar eller veiledningsansvar. I tillegg gir kurset litt innsikt i bier som sosiale insekter og som biologisk modellorganisme, særlig for evolusjon av sosialitet og innen aldringsforskning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktiske øvinger i bigården, utferd.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Eigil Holm, Lærebog i biavl, 4. udgave, Forelesninger og utlevert materiale
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Fordel med biologibakgrunn.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Praktiske oppgaver i bigården, en skriftlig selvstendig oppgave, et gruppearbeid, avsluttende muntlig eksaminering som teller halvparten av totalkarakteren.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer evalueringsopplegget.
Normert arbeidsmengde:
Kurset vil deles i en uke i juni og en uke i august. Omfatter en arbeidsmengde på 5 studiepoeng. 150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kurset går over to uker med kursdel 1 i juni og kursdel 2 i august . Undervisningstiden kan variere noe fra dag til dag på grunn av været. Forelesninger og oppgaveløsing utgjør en vesentlig del av undervisningstiden. Det blir lagt opp til omlag 20-30 timer med øvinger/ekskursjoner.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått