Course code HFX206

HFX206 Produktkvalitet, kjøtt og fisk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Anna Haug
Medvirkende: Birger Svihus, Jan Berg, Nils Petter Kjos, Magny Sissel Skinlo Thomassen, Bjørg Tordis Egelandsdal, Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Studentene vil først tilegne seg en generell oversikt over norsk produksjon av animalske råvarer, inklusive fisk, deres plass i det norske kostholdet og utviklingstrender i forbruksmønsteret. Deretter utvikles en grunnleggende forståelse for kvalitetsbegrepet, definisjoner og behov for måling og styring. Studentene forventes så å tilegne seg detaljert kunnskap om muskelstruktur, kjemisk sammensetning og postmortale prosesser av betydning for kvalitet og holdbarhet. De vil gjennom arbeidet i siste del av emnet få innsikt i de viktigste prinsipper for styring av kvalitet gjennom produksjonen, og spesielle forhold knyttet til de enkelte råvaretypetyper (storfe, gris, småfe, fjørfe, fisk, egg og melk).
Læringsutbytte:
Studenten skal gjennom kurset ha tilegnet seg en grunnleggende teoretisk forståelse av kvalitetsbegrepet og de faktorer som er med på å bestemme kvaliteten på kjøtt- og fiske-råvarer, samt en elementær oversikt over disse råvarenes betydning i det norske kostholdet. Studenten skal også kunne gjøre rede for hvordan kvaliteten kan påvirkes av ulike ante- og tidlig post-mortem faktorer, og kunne gjengi hovedprinsippene for utvalgte, hyppig anvendte målemetoder.
Læringsaktiviteter:
Hovedelementene presenteres gjennom forelesninger, hvoretter studentene bearbeider utvalgte temaer gjennom gruppearbeid med påfølgende presentasjon for medstudenter.
Læringsstøtte:
Studentenes arbeid støttes gjennom skriftlige og muntlige kommentarertil gruppearbeid, samt at hovedlærerertilgengelig forspørsmål angående fag og kurs.
Pensum:
Lærebøker : 1) P.D. Warriss: Meat Science. An Introductory Text 2) Diverse spesialartikler
Forutsatte forkunnskaper:
Basiskunnskaper i kjemi og biokjemi.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Gruppearbeid må være godkjent før eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen.
Sensor:
Sensor vil bli brukt til godkjenning av kursopplegg og eksamensspørsmål, og ved sensurering av skriftlige eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
MVI271.
Undervisningstid:
25-30 timer forelesning og 20-25 timer gruppearbeid/fremlegging av gruppeoppgaver.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått