Course code HFX202

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
IND300 Eksperter i team NO 5
MAST302 Planlegging av masteroppgaven - landskapsarkitektur EN, NO 5
MAST301 Planlegging av masteroppgaven for By- og regionplanlegging EN, NO 5
SKOG305 Utvalgsbasert skogkartlegging NO 5
TBA270B Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 5
TBA223 Konstruksjonsteknikk betong NO 5
TBA222 Konstruksjonsteknikk stål og tre NO 5
TBA202 Bygningsmaterialkjemi NO 5
TBA201 Geoteknikk NO 5
TBA150 Bygningsanalyse EN, NO 5
TBA110 Frihåndstegning NO 5
TBA100 Bygningshistorie NO 5
STIN370 Utvalgte emner i bioinformatikk og anvendt statistikk EN, NO 5
STIN300 Statistisk programmering i R EN, NO 5
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse EN 5
STAT200 Regresjon EN 5
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 5
THT100 Kommunalteknikk NO 5
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging NO 5
SKOG202 Betydningen av insekter og sopper i produksjonsskog NO 5
SKOG201 Skader og sykdommer på skogstrær NO 5
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
SKOG102 Innføring i skogforvaltning NO 5
SKOG101 Skogteknologi NO 5
SDP420 Bymorfologi som tverrfaglig tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN, NO 5
SDP416 Kritisk realisme i miljø- utviklings- og planforskning EN 5
SDP415 Vitenskapsteori i studier av miljø, samfunnsutvikling og planlegging EN 5
SDP406 Akademisk skriving og publisering EN 5
SDP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
SDG302 Bærekraftig planteproduksjon EN, NO 5
TEL100 Elektronisk prototyping NO 5
THT201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs NO 5
SDG300 Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr EN 5
TRE200 Treteknologi I NO 5
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr NO 5
ZOOL100 Generell zoologi NO 5
VU-KLI301 Spesialiseringskurs i klimagasser fra landbruket NO 5
VU-KLI201 Innføringskurs i klimagasser fra landbruket NO 5
VU-INN361F Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon A NO 5
VET414 Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratorierettede studier i veterinærvitenskap EN, NO 5
VET400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning EN 5
VET327 Dyrevelferd NO 5
VANN311 Feltkurs i alpin limnologi EN, NO 5
VANN301 Tiltak mot forurensning av vannforekomster NO 5
VANN220 Vannressurser og vannforsyning NO 5
VANN211 Limnologiske metoder NO 5
TMPP251 Energi og prosessteknikk NO 5
THT291 Ressursgjenvinning fra avfall og sirkulær økonomi EN 5
TMPA210 Presisjonslandbruk og sensorteknologi NO 5
TMP261 Varme og strømningssimulering EN 5