Course code HFX202

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
TBA270B Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 5
TBA223 Konstruksjonsteknikk betong NO 5
TBA222 Konstruksjonsteknikk stål og tre NO 5
TBA202 Bygningsmaterialkjemi NO 5
TBA201 Geoteknikk NO 5
TBA150 Bygningsanalyse EN 5
TBA110 Frihåndstegning NO 5
TBA100 Bygningshistorie NO 5
STAT370 Utvalgte emner i statistikk. EN, NO 5
THT312 Vannforvaltning i kaldere klima EN 5
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse EN 5
STAT200 Regresjon EN 5
SKOG305 Utvalgsbasert skogkartlegging NO 5
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 5
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging NO 5
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
SKOG102 Innføring i skogforvaltning NO 5
SKOG101 Skogteknologi NO 5
SDP406 Akademisk skriving og publisering EN 5
SDP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
SDG302 Bærekraftig planteproduksjon EN, NO 5
THT291 Avfallsteknologi i sirkulær økonomi EN 5
THT320 Miljøanalyser EN, NO 5
SDG300 Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr EN 5
VANN211 Limnologiske metoder NO 5
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr NO 5
ZOOL100 Generell zoologi NO 5
VU-KLI301 Spesialiseringskurs i klimagasser fra landbruket NO 5
VU-KLI201 Innføringskurs i klimagasser fra landbruket NO 5
VU-INN361F Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon A NO 5
VET414 Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratorierettede studier i veterinærvitenskap EN, NO 5
VET400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning EN 5
VET327 Dyrevelferd NO 5
VANN311 Feltkurs i alpin limnologi EN, NO 5
VANN301 Vannforurensning II NO 5
VANN220 Vannressurser og vannforsyning NO 5
TRE200 Treteknologi I NO 5
THT383 Desentrale og småskala VA-systemer - lokal overvannshåndtering EN 5
TMPP251 Energi og prosessteknikk NO 5
TMPA210 Presisjonslandbruk og sensorteknologi NO 5
TMP261 Varme og strømningssimulering EN 5
TMP160 Teknisk design NO 5
TMP100 Maskin og prosessteknikk NO 5
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne NO 5
TIP100 Industriell innovasjon og teknologi NO 5
TIN301 Idéutvikling og idéverifisering NO 5
TIN300 Digital produksjon og designteknologi 3 (spesialisering) EN, NO 5
TIN200 Digital produksjon og designteknologi 2 NO 5
TIN100 Digital produksjon og designteknologi 1 NO 5
THT384 Natur- og kretsløpsbaserte avløpssystemer, overvannshåndtering og grunnvannsforsyning EN 5