Course code HFX202

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
GMGM200 Geomatikk og samfunn NO 5
HFX133 Utfordringer for framtidas matproduksjon NO 5
IND230 Kvalitetsstyring NO 5
IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt NO 5
HFX407 Utslipp og mikrobiota: en vei til bærekraftig dyreproduksjon EN 5
HFX400 Ph.d. emne i Ernæringsfysiologi EN 5
HFX307 Utslipp og mikrobiota: en vei til bærekraftig dyreproduksjon EN 5
HFX306 Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe NO 5
HFX256 Småfe: avl, ernæring og etologi EN, NO 5
HFX208 Birøkt NO 5
HFX205 Beiteøkologi og beitebruk NO 5
HFX204 Reindrift NO 5
HFX131 Introduksjon til norsk husdyr- og akvakulturprodukjson NO 5
IND250 Produksjonslogistikk og distribusjon NO 5
HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon EN 5
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter EN 5
HFE306 Påbygning fôrteknologi EN 5
HFA304-B Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 5
HFA303 Biologiske konsekvenser av husdyravl EN, NO 5
HET212 Dyrenes termoregulering og ventilasjon i husdyrrom NO 5
HET203 Dyrevelferd NO 5
HET201 Husdyretologi NO 5
GMPE340 Kalmanfilter og sensorintegrasjon EN, NO 5
GMLM102 Grunnleggende landmåling NO 5
IND240 Usikkerhetsstyring i prosjekt NO 5
GMGD230 Marin geodesi NO 5
AOS120 Markedsføring EN 5
INN358 Maskinlæring med diskrete hendelsesstrømdata EN 5
JUS110 Innføring i eiendomsjus NO 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
JUS103 Forretningsjus II NO 5
JUS102 Forretningsjus I NO 5
JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem NO 5
JORD231 Gjødslingsplanlegging NO 5
JORD213 Kjemiske og fysiske jordanalyser EN, NO 5
JORD212 Jordanalyse NO 5
JORD160 Introduksjon om jord NO 5
JORD100 Jordlære NO 5
INN353 Overvåking og kontroll av forretningsprosesser EN 5
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling NO 5
INN352 Utvikling og implementering av informasjonssystemer EN 5
INN351 Virksomhetsarkitektur for digitalisering EN 5
INN334 Sommerskole i utlandet EN 5
INN301 Nyskaping NO 5
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
INN271 Bærekraftig entreprenørskap NO 5
INN265 Analyse av forretningsprosesser EN 5
GMFO310 Nærfotogrammetri NO 5
INN200 Økonomistyring NO 5
INF205 Ressurseffektiv programmering EN 5