Course code HFX202

HFX202 Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Odd Magne Harstad
Medvirkende: Bård Oliver Gjellestad, Elin Follaug Johnsen, Dag-Kristoffer Forberg, Silje Herlofsen Nes
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: Husdyrvitenskap.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet kan deles i fem delemner, og innlæringen/undervisningen skjer i følgende rekkefølge: Fordøyelse, absorpsjon, intermediær omsetting av de absorberte næringsstoffene, produksjoner (vekst, mjølkeproduksjon) og fôrmiddelvurdering. Det vil bli lagt stor vekt på å forstå sammenhenger mellom de ulike delemnene.
Læringsutbytte:
Overordna læringsmål: Å tilegne seg de kunnskaper om drøvtyggerfysiologi og -ernæring som kreves for å forstå 1) Sammenhengen mellom næringsstoffene som tilføres og dyrets funksjon, vedlikehold og produksjon. 2) Prinsippene for fôrmiddelvurdering. Delmål. Etter at studentene har fullført emnet skal de kunne gjøre rede for: a) Fordøyelse og absorpsjon av hovednæringsstoffene, utvalgte mineraler og vitaminer. b) Intermediær omsetting av substrater fra fordøyelsen, herunder mjølkesyntesen og vekst. c) Systemer for fôrmiddelvurdering.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen omfatter forelesninger, gruppearbeid, øvelser, samt selvstudium.  Undervisningen foregår på norsk!
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Sjaastad, Ø.V., Hove, K. og Sand, O. (2010). Physiology of Domestic Animals. Second Edition. Scandinavian Veterinary Press, Oslo (804 s.), s. 534-618. McDonald m.fl. (2002). Animal Nutrition. Sixth Edition. Pearson Prentice Hall, UK, s. 245-312, samt alt om drøvtyggere i sidene 313-463. I tillegg diverse utdelte hefter og notater, samt forelesninger.
Forutsatte forkunnskaper:
HFX201 og HFE200.
Anbefalte forkunnskaper:
KJM110, KJB200 og HFX210
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger med innlevering av journal.
Vurderingsordning:
rdering etter skala A-FEksamen forutsetter deltagelse i obligatoriske øvinger og innlevering av øvingsjournal. Øvingsjournal må være godkjent før eksamen kan avlegges. Ved fastsetting av endelige sluttkarakteren for emnet vektlegges journalen fra øvingene med 30% og skriftlig eksamen med 70%. Både journalen og den skriftlige eksamen må være vurdert til bestått for å få bestått i kurset. Vurdering etter skala A-F.
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid vil fordele seg omtrentlig slik: Forelesninger: 30 timer. Øvinger/ laboratoriearbeid: 30 timer. Seminar/kollokvier: 10 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått