Course code HFX130F

HFX130F Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul F - Husdyravl og genetikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Gunnar Klemetsdal
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet undervises i en del av vårparallellen.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Case-basert innføring i avl/genetikk: Avlsmål, seleksjon, avl for funksjonelle egenskaper, husdyrgenetiske ressurser, akvakulturavl, gener med stor effekt, genomisk seleksjon, nye egensskaper og eksport av genetisk materiale. Temaene vil belyses gjennom eksempler fra ulike dyrearter.
Læringsutbytte:
Via case skal studentene gis en grov oversikt over muligheter og utfordringer i avls/genetikkfagene.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, oppsummeringer/diskusjoner.
Læringsstøtte:
Etter hver tredje forelesning oppsummerer lærer og studenter læringsmålene i emnet.
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
Opptakskravene til Bachelor ved IHA
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 24 forelesningstimer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått