Course code HFX130F

HFX130F Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul F - Husdyravl og genetikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Gunnar Klemetsdal
Medvirkende: Erling Thuen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/ vurdering i februar. 
Første gang: Studieår 2010-2011
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Februar (5 studiepoeng): Husdyravl og genetikk Forelesninger over temaene: Fagområdet genetikk, innføring i husdyravl/kvantitativ genetikk og molekylærgenetikk, genbasert og markørbasert seleksjon, kobling av genotype- og fenotypeinformasjon via matematiske modeller. Hvilke utfordringer kan fagene løse? Modulen avsluttes med en tre timers skriftlig eksamen med karakterregel: A-F. 
Læringsutbytte:
Fagområdet genetikk, innføring i husdyravl/kvantitativ genetikk og molekylærgenetikk, genbasert og markørbasert seleksjon, kobling av genotype- og fenotypeinformasjon via matematiske modeller. Hvilke utfordringer kan fagene løse?
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
Opptakskravene til Bachelor ved IHA
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Modulen avsluttes med 3 timers skriftlig eksamen.
Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått