Detaljer om emnet HFX130E

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
ZOOL250 Atferdsøkologi NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr NO 5
ZOOL210 Virveldyr NO 10
ZOOL100 Generell zoologi NO 5
VU-VET330 Fiskehelse NO 10
VU-VET320 Småfemedisin og flokkhelse for praktiserende veterinærer NO 10
VU-VET001 Bare når det trengs! Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr NO 0
VU-PPNF240 Naturfagutdanning for bærekraftig utvikling NO 15
VU-PPNF210 Videreutdanning i naturfag 2 - Cellebiologi og bioteknologi NO 15
VU-PPNF120 Videreutdanning i naturfag 1 - Kjemi NO 15
VU-PPNF110 Videreutdanning i naturfag 1 - Fysikk NO 15
VU-PPMD300 Videreutdanning i matematikk - matematikkdidaktikk for lærere NO 5
VU-PPMD220B Videreutdanning i matematikk 2: Anvendt lineær algebra og logikk med matematikkdidaktikk NO 15
VU-PPMD210 Videreutdanning i matematikk 2: Geometri og statistikk med matematikkdidaktikk NO 15
VU-PPMD130 Videreutdanning i matematikk 1 - Matematisk logikk, sannsynlighet og statistikk, med matematikkdidaktikk NO 15
VU-PPMD110 Videreutdanning i matematikk 1 - kalkulus med matematikkdidaktikk NO 15
VU-LAB160 Forsøksdyrlære for ansatte ved forsøksdyravdelinger (FELASA B) NO 10
VU-LAA339 Blå og grønne strukturer i urbane strøk NO 5
VU-JUS150 Landbruksjuridiske emner NO 10
VU-IND203 Prosjektledelse i praksis 5
VU-IND202 Lederskap i prosjekter 5
VU-IND201 Fra idé til prosjekt NO 5
VU-EIE363 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko, master NO 7.5
VU-EIE270 Eiendomsforståelse for planbehandlere og arealplanleggere NO 7.5
VU-EIE263 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko, bachelor NO 7.5
VU-EIE262 Eiendom og jus NO 7.5
VU-DAI220 Dyreassisterte intervensjoner på gård NO 10
VU-DAI210 Hesteassisterte intervensjoner NO 10
VU-APL380 Regionalplanlegging og byutvikling NO 10
VL-REHAB Rehabilitering og fysioterapi for hund og katt NO 30
VL-OD Videreutdanning lav - Odontologi dpl NO 10
VL-ANED Videreutdanning lav anestesti NO 15
VH-NEVRPSYK Nevropsykologi og psykofarmakologi NO 5
VH-LAB Laboratory Animal Science For Research Workers NO 6
VH-LAB Forsøksdyrlære for forskere NO 10
VH-ALVSMSYK Alvorlige smitsomme sykdommer NO 5
VETFORSK410 Introduksjon til biostatistikk EN 3
VETFORSK360 Laboratory Animal Science For Research Workers 10
VETF361 Forskerlinjens seminarserie NO 4
VET433 Forskningsopphold EN, NO 6
VET433 Forskningsopphold EN, NO 6
VET421 Midtveisevaluering EN, NO 3
VET420 Skriving av ph.d. avhandling EN, NO 2
VET414 Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratorierettede studier i veterinærvitenskap EN, NO 5
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 7.5
VET410 Introduksjon til biostatistikk EN 3
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1