Detaljer om emnet HFX130E

HFX130E Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul E - Husdyrernæring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Rasmus Bovbjerg Jensen
Medvirkende: Stine Gregersen Vhile, Øystein Ahlstrøm
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/ vurdering i oktober- november.
Første gang: Studieår 2010-2011
Siste gang: 2019V
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Modul E (5 studiepoeng). Emnet omfatter 4-5 ukers undervisning med start i september/ oktober og med avsluttende 3 timers skriftelig eksamen i oktober/ november. Det foreleses over temaene: Hovednæringsstoffene og deres betydning og funksjoner hos husdyr. Fordøyelse og intermediær omsetning av hovednæringsstoffene hos enmagete dyr (gris, fjørfe og fisk), hest og drøvtyggere. Dyras næringsbehov og fômidlenes næringsverdi. Fôrgrunnlaget og rasjonssammensetningen samt energi- og proteinutnyttelsen i de enkelte husdyrproduksjoner.
Læringsutbytte:
Kunnskap om næringsstoffenes betydning og funksjoner i dyrekroppen, og deres utnytting og tap under fordøyelsen og omsetning hos de ulike dyreslag og produksjoner. Forstå grunnlaget for å kunne vurdere fôrmidlenes næringsverdi og dyras behov. Ha kjennskap til ressursgrunnlaget i produksjonen av ulike husdyrprodukter.
Læringsaktiviteter:
 Forelesninger
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Utvalgte deler av boka «Fôringslære» (2007) av Torger Gjefsen (boka "Animal Nutrition" av McDonald m.fl. 2011 (syvende utgave) skal anvendes senere i utdannelsen og kan anvendes som supplerende lesning).
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
3 timers  skriftlig eksamen arrangeres ved avslutning av emnet.
Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått