Course code HFX130E

HFX130E Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul E - Husdyrernæring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Erling Thuen
Medvirkende: Øystein Ahlstrøm, Trond Storebakken
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/ vurdering i oktober.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Modul E (5 studiepoeng). Emnet omfatter 4-5 ukers undervisning med start i september/ oktober og med avsluttende 3 timers skriftelig eksamen i oktober/ november. Det foreleses over temaene: Hovednæringsstoffene og deres betydning og funksjoner hos husdyr. Fordøyelse og intermediær omsetning av hovednæringsstoffene hos enmagete dyr (gris, fjørfe og fisk), hest og drøvtyggere. Dyras næringsbehov og fômidlenes næringsverdi. Fôrgrunnlaget og rasjonssammensetningen samt energi- og proteinutnyttelsen i de enkelte husdyrproduksjoner.
Læringsutbytte:
Kunnskap om næringsstoffenes betydning og funksjoner i dyrekroppen, og deres utnytting og tap under fordøyelsen og omsetning hos de ulike dyreslag og produksjoner. Forstå grunnlaget for å kunne vurdere fôrmidlenes næringsverdi og dyras behov. Ha kjennskap til ressursgrunnlaget i produksjonen av ulike husdyrprodukter.
Læringsaktiviteter:
 Forelesninger
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Utvalgte deler av boka "Animal Nutrition" av McDonald m.fl. 2011 ( syvende utgave), samt utdelte powerpoint og enkeltartikler.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen arrangeres ved avslutning av emnet.
Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått